Show simple item record

dc.contributor.authorJóźwiak, Zbigniew
dc.contributor.authorMakowiec Dąbrowska, Teresa
dc.contributor.authorGadzicka, Elżbieta
dc.contributor.authorSiedlecka, Jadwiga
dc.contributor.authorSzyjkowska, Agata
dc.contributor.authorKosobudzki, Marcin
dc.contributor.authorViebig, Piotr
dc.contributor.authorBortkiewicz, Alicja
dc.date.accessioned2020-01-14T12:58:58Z
dc.date.available2020-01-14T12:58:58Z
dc.date.issued2019-12-03
dc.identifier.citationMed. Pr. 2019;70(6):675–699en_US
dc.identifier.issn2353-1339
dc.identifier.pmid31741468
dc.identifier.doi10.13075/mp.5893.00855
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10146/618336
dc.description.abstractWstęp: Celem pracy było porównanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego ocenianego za pomocą metody szybkiej oceny obciążenia fizycznego na stanowiskach w pracy biurowej (rapid office strain assessment − ROSA) i metody szybkiej oceny obciążenia fizycznego ze szczególnym uwzględnieniem kończyn górnych (rapid upper limb assessment − RULA) u operatorów komputerowych oraz określenie korelacji wyników z występowaniem i nasileniem dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (musculoskeletal complaints − MSCs) u tych osób. Materiał i metody: W grupie 72 osób (38 kobiet i 34 mężczyzn) pracujących przy komputerze > 4 godz./dobę do oceny obciążenia wykorzystano metody ROSA i RULA. Kwestionariusz wzorowany na Standardized Nordic Questionnary służył do oceny częstotliwości i nasilenia MSCs. Wyniki: Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe wystąpiły u ok. 66% kobiet i 62% mężczyzn badanych w ciągu ostatniego roku. Wyniki uzyskane za pomocą obu metod nie były zbieżne. Końcowy wynik metody ROSA (skala 1−10 pkt) wynosił 26 pkt (M±SD = 3,51±1,09), a metody RULA (skala 1−7 pkt) – 2−4 pkt (M±SD = 3,00±0,17). Wartości ocen cząstkowych i oceny końcowej w metodzie ROSA były skorelowane z liczbą jednocześnie występujących dolegliwości oraz nasilenia dolegliwości w różnych okolicach układu mięśniowo-szkieletowego. Ocena pozycji poszczególnych części ciała podczas pracy u osób z dolegliwościami i bez nich, przeprowadzona za pomocą metody RULA, była prawie identyczna. Wnioski: Wykazano, że metoda ROSA jest użytecznym i łatwym w użyciu narzędziem do oceny komputerowych stacji roboczych, którego stosowanie może być rozpowszechniane.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.relation.urlhttp://medpr.imp.lodz.pl/Zastosowanie-metody-ROSA-do-oceny-nobciazenia-ukladu-miesniowo-szkieletowego-nna,105365,0,1.htmlen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectROSAen_US
dc.subjectRULAen_US
dc.subjectcomputer workstationen_US
dc.subjectergonomicsen_US
dc.subjectmusculoskeletal complaintsen_US
dc.subjectmusculoskeletal loaden_US
dc.title[Using of the ROSA method to assess the musculoskeletal load on computer workstations].en_US
dc.title.alternativeZastosowanie metody ROSA do oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na komputerowych stanowiskach pracy.en_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.departmentNofer Institute of Occupational Medicineen_US
dc.identifier.journalMedycyna Pracyen_US
dc.source.journaltitleMedycyna pracy
refterms.dateFOA2020-01-14T12:58:59Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Zastosowanie metody ROSA.pdf
Size:
290.0Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States