Show simple item record

dc.contributor.authorGoszczyńska, Eliza
dc.date.accessioned2019-10-03T08:13:01Z
dc.date.available2019-10-03T08:13:01Z
dc.date.issued2019-09-18
dc.identifier.citationMedycyna Pracy. 2019;70(5):617-631en_US
dc.identifier.issn2353-1339
dc.identifier.pmid31418757
dc.identifier.doi10.13075/mp.5893.00884
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10146/618318
dc.description.abstractPrognozowana na najbliższe lata intensyfikacja procesu starzenia się polskiego społeczeństwa spowoduje poważne konsekwencje gospodarczo-społeczne. W skali makro będą obserwowane mniejsze wpływy do budżetu państwa (w związku ze zmniejszaniem liczebności siły roboczej) i wyższe wydatki publiczne (na emerytury, opiekę medyczną, opiekę długoterminową). Następstwa w skali mezo, tj. dotyczące zakładów pracy, polegają na kurczeniu i starzeniu się zasobów pracy, co spowoduje poważne trudności w rekrutacji. Prawdopodobny jest też spadek produktywności starzejącej się załogi powiązany z absencją chorobową i prezentyzmem. Państwo może sprostać tym wyzwaniom, wspierając jak najdłuższą, utrzymywaną na wysokim poziomie aktywność społeczną i zawodową społeczeństwa. Narzędziem takiej polityki uczyniono m.in. promocję zdrowia w miejscu pracy (PZwMP). W literaturze – choć w wielu pozycjach wskazuje się różnorodne zalety tej promocji – brakuje kompleksowego opracowania podsumowującego jej osiągnięcia w kontekście starzenia się ludności. Dlatego celem artykułu jest przedstawienie dowodów naukowych przemawiających za skutecznością promocji zdrowia w miejscu pracy w przeciwdziałaniu lub łagodzeniu skutków tego procesu demograficznego (kurczenia się zasobów pracy oraz spadku produktywności starzejącego się personelu powiązanego z zachowaniami absencyjnymi). Przeprowadzono narracyjny przegląd literatury (polsko- i angielskojęzycznej, zidentyfikowanej w bazach EBSCO, PubMed, za pomocą wyszukiwarki Google oraz metodą „śnieżnej kuli”). Potencjał PZwMP w omawianym zakresie polega na jej skuteczności we wzmacnianiu zdrowia i przeciwdziałaniu problemom zdrowotnym personelu. Dobra kondycja zdrowotna, poprzez wzmacnianie zdolności do pracy oraz podtrzymywanie aktywności zawodowej, ogranicza kurczenie się zasobów pracy. Zmniejsza skalę absencji i prezentyzmu. Szeroko rozumiane problemy zdrowotne mają z kolei działanie odwrotne. Chociaż analizy skuteczności PZwMP we wzmacnianiu zdolności do pracy, wydłużaniu aktywności zawodowej, redukcji absencji, prezentyzmu czy spowodowanych nimi strat produktywności należą do słabo rozwiniętych obszarów badawczych, to zgromadzone systematyczne przeglądy literatury wskazują na jej potencjał w tym zakresie. Med. Pr. 2019;70(5):617–631en_US
dc.language.isoplen_US
dc.relation.urlhttp://medpr.imp.lodz.pl/Promocja-zdrowia-w-miejscu-pracy-njako-narzedzie-ograniczania-skutkow-nstarzenia,109040,0,1.htmlen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectageing of the societyen_US
dc.subjecteffectiveness of health promotionen_US
dc.subjecthealth promotionen_US
dc.subjectolder employeeen_US
dc.subjectworkforceen_US
dc.subjectworkplaceen_US
dc.title[Workplace health promotion as a tool for reducing the consequences of ageing of the working population].en_US
dc.title.alternativePromocja zdrowia w miejscu pracy jako narzędzie ograniczania skutków starzenia się populacji pracujących.en_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.departmentNofer Institute of Occupational Medicineen_US
dc.identifier.journalMedycyna Pracyen_US
dc.source.journaltitleMedycyna pracy
refterms.dateFOA2019-10-03T08:13:02Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Promocja zdrowia w.pdf
Size:
198.3Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States