Show simple item record

dc.contributor.authorSzyjkowska, Agata
dc.contributor.authorGadzicka, Elzbieta
dc.contributor.authorSzymczak, Wiesław
dc.contributor.authorBortkiewicz, Alicja
dc.date.accessioned2019-07-24T11:46:54Z
dc.date.available2019-07-24T11:46:54Z
dc.date.issued2019-07-16
dc.identifier.citationMed Pr 2019;70(4):411–424en_US
dc.identifier.issn2353-1339
dc.identifier.pmid31249426
dc.identifier.doi10.13075/mp.5893.00805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10146/618313
dc.description.abstractWstęp: W badaniach eksperymentalnych zaobserwowano wpływ korzystania z telefonu komórkowego na pracę serca, m.in. wydłużenie odstępu QTc oraz zmiany w wartościach ciśnienia tętniczego. Także stres może wywoływać zmiany w układzie krążenia. Brak jednak badań uwzględniających jednoczesne oddziaływanie stresu i pola elektromagnetycznego (PEM). Oba czynniki dotyczą m.in. pracowników sieci komórkowych. Materiał i metody: Spośród 208 badanych we wcześniejszych etapach metodą ankietową 55 osób wyraziło zgodę na udział w dalszych badaniach [EKG spoczynkowe, 24-godzinna rejestracja EKG i ciśnienia tętniczego (ambulatory blood pressure monitoring − ABPM)]. Oceniono u nich także stan zdrowia, poziom stresu zawodowego i ogólnego oraz ekspozycję na PEM. Wyniki: W przypadku osób rozmawiających przez telefon komórkowy ponad 60 min dziennie ciśnienie skurczowe w pomiarze jednorazowym i ciśnienie skurczowe z nocy w badaniu ABPM były istotnie wyższe niż u rozmawiających krócej (odpowiednio, p = 0,04 i p = 0,036). Badani, u których stwierdzono najwyższy poziom stresu zawodowego, charakteryzowali się istotnie wyższym ciśnieniem skurczowym w okresie doby (p = 0,007) i dnia (p = 0,002), zarówno w pracy (p = 0,010), jak i po niej (p = 0,005), oraz wyższym ciśnieniem rozkurczowym w okresie dnia (p = 0,028). Reakcja układu krążenia była istotnie zależna od płci. U mężczyzn dominowały zaburzenia ciśnienia tętniczego, a u kobiet – zaburzenia przewodzenia w EKG. Częstość skurczów serca w okresie doby z uwzględnieniem wpływu płci, stresu ogólnego i PEM była istotnie skorelowana z poziomem stresu zawodowego. Wnioski: Uzyskane dotychczas wyniki wskazują na potrzebę dalszych badań w celu wyjaśnienia przyczyn różnej u kobiet i mężczyzn odpowiedzi układu krążenia na działanie stresu i PEM emitowanego przez telefony komórkowe.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.relation.urlhttp://medpr.imp.lodz.pl/Reakcja-ukladu-krazenia-na-stres-i-pole-elektromagnetyczne-emitowane-przez-telefony,102360,0,1.htmlen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subject24-h Holter monitoringen_US
dc.subjectABPMen_US
dc.subjectblood pressureen_US
dc.subjectelectromagnetic fielden_US
dc.subjectmobile phoneen_US
dc.subjectstressen_US
dc.title[The reaction of the circulatory system to stress and electromagnetic fields emitted by mobile phones - 24-h monitoring of ECG and blood pressure].en_US
dc.title.alternativeReakcja układu krążenia na stres i pole elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe – 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczegoen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.departmentNofer Institute of Occupational Medicineen_US
dc.identifier.journalMedycyna Pracyen_US
dc.source.journaltitleMedycyna pracy
refterms.dateFOA2019-07-24T11:46:55Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Reakcja ukladu krazenia.pdf
Size:
179.6Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States