Show simple item record

dc.contributor.authorLipińska-Ojrzanowska, Agnieszka
dc.contributor.authorMagnuska, Jadwiga
dc.contributor.authorŚwierczyńska-Machura, Dominika
dc.contributor.authorWalusiak-Skorupa, Jolanta
dc.contributor.authorMarcinkiewicz, Andrzej
dc.contributor.authorWiszniewska, Marta
dc.date.accessioned2019-07-24T11:19:10Z
dc.date.available2019-07-24T11:19:10Z
dc.date.issued2019-07-16
dc.identifier.citationMed Pr 2019;70(4):425–433en_US
dc.identifier.issn2353-1339
dc.identifier.pmid31249424
dc.identifier.doi10.13075/mp.5893.00821
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10146/618312
dc.description.abstractWstęp: Każdego roku w Polsce wykonuje się w celach przewidzianych w Kodeksie pracy prawie 5 mln badań profilaktycznych osób pracujących. Celem badania przeprowadzonego przez autorów artykułu było uzyskanie opinii pracowników na temat celowości poszerzenia zakresu tych badań o profilaktykę chorób cywilizacyjnych (m.in. działania edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia). Materiał i metody: Anonimową ankietę na temat rozszerzenia opieki o działania profilaktyczne dotyczące chorób cywilizacyjnych i nowotworowych wypełniło 325 pracowników. Zaproponowano uzupełnienie badań przeprowadzanych w celach przewidzianych w Kodeksie pracy o oznaczenie we krwi pobranej z opuszki palca glikemii przygodnej i cholesterolu całkowitego oraz wykonanie pomiaru obwodu brzucha i zapisu elektrokardiograficznego (EKG). Zapytano o najbardziej interesujące tematy, które powinien omówić lekarz służby medycyny pracy (SMP). Wyniki: Jako interesujące tematy najczęściej wskazywano badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych (69,5%) oraz czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych (61,5%). Rozszerzenie zakresu badania profilaktycznego o EKG zaakceptowało 95,7% osób, pomiar stężenia cholesterolu całkowitego − 95,3%, oznaczenie glikemii przygodnej − 94,8%, pomiar obwodu brzucha − 80%. Aż 89,5% ankietowanych poparło organizację zajęć sportowych w miejscu pracy i/lub dofinansowanie przez pracodawcę dostępu do obiektów sportowych, a 77,8% badanych wyraziło chęć uczestniczenia w szkoleniach nt. zdrowego stylu życia w miejscu pracy. Wnioski: Ograniczenie badań lekarskich wskazanych w Kodeksie pracy do certyfikowania zdolności lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonej pracy skutkuje utratą szansy na wdrożenie profilaktyki schorzeń u osób aktywnych zawodowo, które mają poczucie pełnego zdrowia. Zaproponowane przez autorów publikacji rodzaje działań spotkały się z aprobatą pracowników.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.relation.urlhttp://medpr.imp.lodz.pl/Potrzeba-dzialan-prewencyjnych-dotyczacych-chorob-cywilizacyjnych-w-opiece-profilaktycznej,103351,0,1.htmlen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectexaminations of employeesen_US
dc.subjecthealthy lifestyleen_US
dc.subjectoccupational medicine serviceen_US
dc.subjectof civilization diseasesen_US
dc.subjectpreventionen_US
dc.subjectprophylactic careen_US
dc.subjectworking population’s healthen_US
dc.title[Workers' view on the preventive needs for civilization diseases' in prophylactic care taken on employees].en_US
dc.title.alternativePotrzeba działań prewencyjnych dotyczących chorób cywilizacyjnych w opiece profilaktycznej sprawowanej przez służbę medycyny pracy – opinia pracujących.en_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.departmentNofer Institute of Occupational Medicineen_US
dc.identifier.journalMedycyna Pracyen_US
dc.source.journaltitleMedycyna pracy
refterms.dateFOA2019-07-24T11:19:10Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Potrzeba dzialan.pdf
Size:
144.9Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States