Show simple item record

dc.contributor.authorŚwiątkowska, Beata
dc.contributor.authorHanke, Wojciech
dc.date.accessioned2019-01-15T11:59:18Z
dc.date.available2019-01-15T11:59:18Z
dc.date.issued2018-12-18
dc.identifier.citationMed. Pr. 2018;69(6):643–650en_US
dc.identifier.issn0465-5893
dc.identifier.pmid30444221
dc.identifier.doi10.13075/mp.5893.00745
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10146/618276
dc.description.abstractThe aim of the work is to present the epidemiological situation in the field of occupational diseases in Poland in 2016. The cases of occupational diseases identified in accordance with the applicable case law system in Poland and reported to the Central Register of Occupational Diseases in 2016 were analyzed. The analysis includes nosologic units, their causative factors as well as gender and age of patients. Absolute numbers and incidence rates per 100 000 employees were presented. In 2016, 2119 cases of occupational diseases were recorded in Poland, i.e. 14.3 cases per 100 000 employed persons. The incidence rate was mainly caused by pneumoconioses (28.5%), infectious or parasitic diseases (27.2%), chronic voice disorders (9.7%), chronic diseases of the peripheral nervous system (8.6%) and hearing loss (6.3%). The highest incidence was recorded in the mining and quarrying (329.7 cases), agriculture and forestry (23.8 cases), manufacturing (20 cases) and education (17.9 cases) and healthcare and social work activities (17.7 cases). In comparison with 2015, there was an increase in the number of cases of occupational diseases by 1.2%, which was influenced mainly by a larger (by 181 cases) number of pneumoconiosis. The epidemiological situation resulting from occupational diseases in our country, although it covers all identified cases, should be assessed with caution because the suspicion arises underestimation of certain diseases, especially cancer. Med Pr 2018;69(6):643-650.en_US
dc.description.abstractCelem pracy jest przedstawienie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zawodowych w Polsce w 2016 r. Materiał i metody: Przeanalizowano przypadki chorób zawodowych stwierdzonych zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem orzeczniczym i obligatoryjnie zgłaszanych do centralnego Rejestru Chorób Zawodowych w 2016 r. W przeglądzie uwzględniono m.in. jednostki chorobowe, ich przyczyny, a także płeć i wiek chorych. Przedstawiono liczby bezwzględne i współczynniki zapadalności na 100 tys. pracujących. Wyniki: W 2016 r. stwierdzono w Polsce 2119 przypadków chorób zawodowych, tj. 14,3 przypadków na 100 tys. pracujących. Zachorowalność ogólną kształtowały głównie pylice płuc (28,5%), choroby zakaźne lub pasożytnicze (27,2%), przewlekłe choroby narządu głosu (9,7%), przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego (8,6%) i ubytek słuchu (6,3%). Najwyższą zapadalność na 100 tys. pracujących odnotowano w górnictwie (329,7 przypadków), rolnictwie i leśnictwie (21,9 przypadków), przetwórstwie przemysłowym (20 przypadków), edukacji (17,9 przypadków) oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (17,7 przypadków). Wnioski: W porównaniu z rokiem 2015 nastąpił wzrost liczby przypadków chorób zawodowych o 1,2%, na co wpłynęła głównie większa – o 181 przypadków – liczba pylic płuc. Sytuacja epidemiologiczna wynikająca z zapadalności na choroby zawodowe w naszym kraju, chociaż obejmuje wszystkie stwierdzone przypadki, powinna być oceniana ostrożnie, gdyż nasuwa podejrzenie niedoszacowania niektórych chorób, szczególnie nowotworów.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.relation.urlhttp://medpr.imp.lodz.pl/Choroby-zawodowe-w-Polsce-2016-roku,92434,0,1.htmlen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectIncidenceen_US
dc.subjectcausative factorsen_US
dc.subjectduration of exposureen_US
dc.subjectepidemiological situationen_US
dc.subjectoccupational diseasesen_US
dc.subjectregistryen_US
dc.title[Occupational diseases in Poland in 2016].en_US
dc.title.alternativeChoroby zawodowe w Polsce 2016 rokuen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.departmentNofer Institute of Occupational Medicineen_US
dc.identifier.journalMedycyna Pracyen_US
dc.source.journaltitleMedycyna pracy
refterms.dateFOA2019-01-15T11:59:19Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Choroby zawodowe w Polsce.pdf
Size:
293.5Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States