• Jak firma może pomóc pracownikom w zdrowym odżywianiu i utrzymaniu prawidłowej masy ciała

      Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
      Niewłaściwe odżywianie się jest czynnikiem ryzyka wielu chorób, m.in. układu krążenia i nowotworów. Sprzyja też otyłości, którą Światowa Organizacja Zdrowia uznała za oddzielną chorobę, a w rozwiniętych społeczeństwach ważną przyczynę innych schorzeń i umieralności. Z drugiej strony wśród wielu przyczyn nadwagi i otyłości nie sposób pominąć sfery aktywności zawodowej. Współczesny człowiek coraz dłużej pracuje (więc może nie mieć czasu na racjonalny styl żywienia), często w nadmiernym stresie (z którym na ogół radzi sobie podjadając), w pozycji siedzącej i wydatkując coraz mniej energii. Stąd pomoc personelowi w zdrowym stylu odżywiania i zachowaniu optymalnej masy ciała staje się wyzwaniem dla firm, w kontekście coraz trudniejszego dla nich rynku. Broszura prezentuje przykładowe działania, które warto rozważyć planując taki zakładowy program.