• Jak zaklad pracy może zadbać o kondycję fizyczną personelu?

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Ludzki organizm jest przystosowany do ruchu, zwiększa on jego wydolność. Tymczasem postęp technologiczny powoduje, że społeczeństwo staje się mniej aktywne fizycznie, również w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, kiedy pracujący coraz częściej po prostu siedzą. Co więcej, znużenie czy dolegliwości bólowe (np. ze strony układu ruchu) będące skutkiem pracy w wymuszonej pozycji, osłabiają potrzebę i możliwości podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej. I w ten sposób koło się zamyka – współczesny styl pracy nie sprzyja zachowywaniu sprawności i m.in. w jego efekcie brakuje chęci/motywacji, by w czasie wolnym zrobić coś dla utrzymania czy poprawy własnej kondycji fizycznej. Dlatego pracodawcy decydują się popularyzować ćwiczenia i wysiłek fizyczny wśród swojego personelu.
  • Zarządzanie zdrowiem w zakładach pracy: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się

   Instytut Medycyny Pracy.Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Informator dla pracodawców, dyrektorów HR i menadżerów zarządzających zdrowiem w firmach.