• Zarządzanie zdrowiem starzejącego się personelu.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Wdrożenie przygotowanego w firmie programu zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu, który uwzględnia odmienne potrzeby, oczekiwania i możliwości zróżnicowanych wiekowo grup pracowników, może przeciwdziałać wielu wskazanym problemom i ich nasilaniu się.
  • Zarządzanie zdrowiem w firmie a starzenie się personelu - informator.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017-12-12)
   Informator dla pracodawców, dyrektorów HR, menadżerów zarządzających zdrowiem i specjalistów ochrony zdrowia pracujących.
  • Zarządzanie zdrowiem w firmie w obliczu starzenia się personelu.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Zarządzanie w firmie programami prozdrowotnymi dla personelu w obliczu pojawiającego się problemu związanego ze starzeniem się pracowników.