• Co to jest promocja zdrowia w pracy?

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine (2018)
  • Czynniki sukcesu promocji zdrowia w pracy.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine (2018)
  • Korzyści z promocji zdrowia w pracy.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine (2018)
  • Podstawowe błędy w realizacji promocji zdrowia w firmie.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine
  • Promocja zdrowia a przewaga konkurencyjna.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine (2018)
  • Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa.

   Goszczyńska, Eliza; Korzeniowska, Elzbieta; Puchalski, Krzysztof; Nofer Institute of Occupational Medicine (Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, 2018)
   Według GUS (2014) w latach 2013-2050 liczebność populacji w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 7,8 mln osób. Ponadto w jej ramach zwiększy się udział osób w wieku 45-60/65 lat. Kurczenie się i starzenie się zasobów pracy będzie stanowiło problem dla zakładów pracy. Jedną z ważnych strategii radzenia sobie z nim przez pracodawców są działania nakierowane na zdrowie–istotną determinantę jak najdłuższego zachowywania zdolności do pracy przez personel. Sprawdzoną metodą realizacji takich przedsięwzięć jest promocja zdrowia/zarządzanie zdrowiem personelu. Jak dowodzi reprezentatywne badanie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi z 2017 r., co około trzecia średnia i duża firma w Polsce z większa zaangażowanie w sprawy zdrowia załogi w skali kilku ostatnich lat, przy czym blisko połowa pracodawców deklaruje, że powodem tego jest ograniczanie skutków starzenia się załogi. W rzeczywistości jednak zakłady pracy nie przygotowują się do sprostania wyzwaniom wynikającym z problemu starzenia się, a nie reagują w dostatecznym stopniu na jego pierwsze symptomy. Okazuje się, że 7% firm nawet nie zna przybliżonego udziału osób 55+ wśród ogółu pracowników (tj. czy stanowią mniej niż ćwierć, od jednej czwartej do połowy, a może większość załogi). W ciągu 2 lat przed badaniem w blisko ¾ zakładów na spotkaniach kadry zarządzającej w ogóle nie poruszano problemu aktualnych zmian demograficznych. Tylko co około szósta organizacja analizuje dane o sytuacji zdrowotnej swoich pracowników lub zbiera informacje na temat subiektywnych potrzeb zdrowotnych pod kątem różnic między młodszą i starszą generacją personelu. Takie podejście obniża efektywność promocji zdrowia /zarządzania zdrowiem w podtrzymywaniu zdolności do pracy. Uwzględnienie potrzeb różnych generacji personelu w ponad obligatoryjnych działaniach prozdrowotnych firm jest zatem istotnym wyzwaniem dla pracodawców w Polsce.