• ODDZIAŁYWANIE ELEKTROMAGNETYCZNYCH FAL MILIMETROWYCH NA ZDROWIE PRACOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH SIECI 5G I POPULACJI GENERALNEJ

   Rydzyński, Konrad; Bieńkowski, Paweł; Bortkiewicz, Alicja; Karpowicz, Jolanta; Kieliszek, Jarosław; Politański, Piotr; Staniec, Kamil; Zmyślony, Marek; Nofer Institute of Occupational Medicine (2019)
   Raport powstał na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Ekspertyza dotycząca potencjalnych efektów biologicznych działania elektromagnetycznych fal milimetrowych (EFM) emitowanych przez urządzenia systemu 5G na organizm człowieka” w zakresie celu operacyjnego nr 4, punkt 3.1h.
  • Czynniki sukcesu promocji zdrowia w pracy.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine (2018)
  • Promocja zdrowia a przewaga konkurencyjna.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine (2018)
  • Co to jest promocja zdrowia w pracy?

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine (2018)
  • Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa.

   Goszczyńska, Eliza; Korzeniowska, Elzbieta; Puchalski, Krzysztof; Nofer Institute of Occupational Medicine (Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, 2018)
   Według GUS (2014) w latach 2013-2050 liczebność populacji w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 7,8 mln osób. Ponadto w jej ramach zwiększy się udział osób w wieku 45-60/65 lat. Kurczenie się i starzenie się zasobów pracy będzie stanowiło problem dla zakładów pracy. Jedną z ważnych strategii radzenia sobie z nim przez pracodawców są działania nakierowane na zdrowie–istotną determinantę jak najdłuższego zachowywania zdolności do pracy przez personel. Sprawdzoną metodą realizacji takich przedsięwzięć jest promocja zdrowia/zarządzanie zdrowiem personelu. Jak dowodzi reprezentatywne badanie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi z 2017 r., co około trzecia średnia i duża firma w Polsce z większa zaangażowanie w sprawy zdrowia załogi w skali kilku ostatnich lat, przy czym blisko połowa pracodawców deklaruje, że powodem tego jest ograniczanie skutków starzenia się załogi. W rzeczywistości jednak zakłady pracy nie przygotowują się do sprostania wyzwaniom wynikającym z problemu starzenia się, a nie reagują w dostatecznym stopniu na jego pierwsze symptomy. Okazuje się, że 7% firm nawet nie zna przybliżonego udziału osób 55+ wśród ogółu pracowników (tj. czy stanowią mniej niż ćwierć, od jednej czwartej do połowy, a może większość załogi). W ciągu 2 lat przed badaniem w blisko ¾ zakładów na spotkaniach kadry zarządzającej w ogóle nie poruszano problemu aktualnych zmian demograficznych. Tylko co około szósta organizacja analizuje dane o sytuacji zdrowotnej swoich pracowników lub zbiera informacje na temat subiektywnych potrzeb zdrowotnych pod kątem różnic między młodszą i starszą generacją personelu. Takie podejście obniża efektywność promocji zdrowia /zarządzania zdrowiem w podtrzymywaniu zdolności do pracy. Uwzględnienie potrzeb różnych generacji personelu w ponad obligatoryjnych działaniach prozdrowotnych firm jest zatem istotnym wyzwaniem dla pracodawców w Polsce.
  • Korzyści z promocji zdrowia w pracy.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine (2018)
  • Praca zawodowa a nadwaga i otyłość pracowników

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017-12-14)
   Głównym problemem zdrowotnym, który dotyka pracowników różnych grup zawodowych, jest nieprawidłowy wskaźnik masy ciała.
  • Zarządzanie zdrowiem w firmie a starzenie się personelu - informator.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017-12-12)
   Informator dla pracodawców, dyrektorów HR, menadżerów zarządzających zdrowiem i specjalistów ochrony zdrowia pracujących.
  • Jak zaklad pracy może zadbać o kondycję fizyczną personelu?

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Ludzki organizm jest przystosowany do ruchu, zwiększa on jego wydolność. Tymczasem postęp technologiczny powoduje, że społeczeństwo staje się mniej aktywne fizycznie, również w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, kiedy pracujący coraz częściej po prostu siedzą. Co więcej, znużenie czy dolegliwości bólowe (np. ze strony układu ruchu) będące skutkiem pracy w wymuszonej pozycji, osłabiają potrzebę i możliwości podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej. I w ten sposób koło się zamyka – współczesny styl pracy nie sprzyja zachowywaniu sprawności i m.in. w jego efekcie brakuje chęci/motywacji, by w czasie wolnym zrobić coś dla utrzymania czy poprawy własnej kondycji fizycznej. Dlatego pracodawcy decydują się popularyzować ćwiczenia i wysiłek fizyczny wśród swojego personelu.
  • Korzyści dla firmy z wdrożenia progarmu promocji zdrowia, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania sie personelu.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Aktywność fizyczna i prawidłowe odżywianie się to czynniki, które w istotnym stopniu kształtują stan zdrowia, samopoczucie i poziom energii pracowników. W Polsce co piąte średnie i duże przedsiębiorstwo dba o zdrowie swojego personelu w większym zakresie, niż wymaga prawo. Największa liczba pracodawców sponsoruje pracownikom opiekę medyczną. Niewiele mniej firm wspiera rekreacyjną aktywność fizyczną, a co dwudziesta zdrowe odżywianie się personelu
  • Zarządzanie zdrowiem starzejącego się personelu.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Wdrożenie przygotowanego w firmie programu zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu, który uwzględnia odmienne potrzeby, oczekiwania i możliwości zróżnicowanych wiekowo grup pracowników, może przeciwdziałać wielu wskazanym problemom i ich nasilaniu się.
  • Zarządzanie zdrowiem w firmie w obliczu starzenia się personelu.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Zarządzanie w firmie programami prozdrowotnymi dla personelu w obliczu pojawiającego się problemu związanego ze starzeniem się pracowników.
  • Społeczne czynniki ryzyka nadwagi i otyłości oraz ich profilaktyka w zakładzie pracy.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Głównym problemem zdrowotnym, który dotyka pracowników różnych grup zawodowych, jest nieprawidłowy wskaźnik masy ciała.
  • Zarządzanie zdrowiem w zakładach pracy: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się

   Instytut Medycyny Pracy.Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Informator dla pracodawców, dyrektorów HR i menadżerów zarządzających zdrowiem w firmach.
  • Jak firma może pomóc pracownikom w zdrowym odżywianiu i utrzymaniu prawidłowej masy ciała

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Niewłaściwe odżywianie się jest czynnikiem ryzyka wielu chorób, m.in. układu krążenia i nowotworów. Sprzyja też otyłości, którą Światowa Organizacja Zdrowia uznała za oddzielną chorobę, a w rozwiniętych społeczeństwach ważną przyczynę innych schorzeń i umieralności. Z drugiej strony wśród wielu przyczyn nadwagi i otyłości nie sposób pominąć sfery aktywności zawodowej. Współczesny człowiek coraz dłużej pracuje (więc może nie mieć czasu na racjonalny styl żywienia), często w nadmiernym stresie (z którym na ogół radzi sobie podjadając), w pozycji siedzącej i wydatkując coraz mniej energii. Stąd pomoc personelowi w zdrowym stylu odżywiania i zachowaniu optymalnej masy ciała staje się wyzwaniem dla firm, w kontekście coraz trudniejszego dla nich rynku. Broszura prezentuje przykładowe działania, które warto rozważyć planując taki zakładowy program.
  • Podstawowe błędy w realizacji promocji zdrowia w firmie.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine