Recent Submissions

 • Wełna mineralna. Zagrożenia dla użytkowników, stan prawny i zasady bezpiecznego postępowania.

  Kupczewska-Dobecka, Małgorzata; Czerczak, Sławomir; Konieczko, Katarzyna; Nofer Institute of Occupational Medicine (Nofer Institute of Occupational Medicine, 2019)
 • Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby.

  Pyżalski, Jacek; Korzeniowska, Elzbieta; Plichta, Piotr; Puchalski, Krzysztof; Michalowska-Knol, Kamila; Petrykowska, Alicja; Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland (Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 2016)
  Raport pn. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby przygotowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Opracowanie prezentuje wyniki diagnozy sytuacji prawnej placówek wsparcia dziennego (PWD), ich zasobów, dostępności, oferty usług, współpracy z otoczeniem społecznym oraz potrzeb, barier i problemów, jakich doświadczają w swoim funkcjonowaniu. Diagnoza powstała w oparciu o badania ilościowe oraz jakościowe, obejmujące zarówno analizy dokumentów, sondaże, jak i wywiady przeprowadzone wśród kierowników i personelu PWD, podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
 • Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników

  Puchalski, Krzysztof; Korzeniowska, Elzbieta; Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland (Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera, Łódź, 2017)
  This book is mainly dedicated to managers responsible for personnel wellbeing and other persons who recognise importance of the topic. It presents the issue of healthy nutrition and physical activity, which is significant for prevention of obesity and overweight, in a context of workplace health promotion programmes and strategies executed by employers on their own accord. The first chapter, “Health in the modern society” discusses