• Zagrożenia zdrowotne wynikające z narażenia na cynk i jego związki nieorganiczne w przemyśle.

   Pakulska, Daria; Czerczak, Sławomi; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017-10-17)
   This article deals with health risks resulting from exposure to zinc and its inorganic compounds in industry. The main source of zinc exposure are fumes generated during thermal and chemical processes, mainly zinc oxide fume formed by immediate oxidation of metallic zinc vapor formed during high-temperature processes, as well as dust generated during the mechanical processing of zinc-containing materials. It is recognized that zinc ions are responsible for health effects of exposure to dust/fumes of the majority of zinc compounds, and the final effect of exposure depends on the degree of dispersion of dusts/fumes suspended in the air. Since the effects of exposure depends on the particle size, occupational exposure limits have began to be established separately for respirable and inhalable fractions. A critical effect of acute exposure to respirable fraction is a "fume fever" which in chronic exposure occurs as an effect associated with recurrent symptoms of acute poisoning. Impaired lung function and asthma symptoms are considered to be the main effects of exposure to inhalable fraction. Due to the limited number of the available data it is not possible to assess carcinogenicity, reproductive toxicity and teratogenicity of zinc and its compounds. The aim of the study was to analyze the major health hazards resulting from occupational exposure to zinc and its inorganic compounds in the context of their physico-chemical properties, a wide range of applications and occupational exposure data. Med Pr 2017;68(6):779-794.
  • Zapobieganie chorobom układu krążenia - program profilaktyczny wdrożony w wybranym przedsiębiorstwie

   Siedlecka, Jadwiga; Gadzicka, Elzbieta; Szyjkowska, Agata; Siedlecki, Patryk; Szymczak, Wiesław; Makowiec-Dabrowska, Teresa; Bortkiewicz, Alicja; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017-10-17)
   In Poland cardiovascular diseases (CVD), classified as work-related diseases, are responsible for 25% of disability and cause 50% of all deaths, including 26.9% of deaths in people aged under 65 years. The aim of the study was to analyze employee expectations regarding CVD- oriented prophylactic activities in the selected enterprise.
  • Zarządzanie paleniem tytoniu w jednostkach służby więziennej – opis i efekty programu promocji zdrowia.

   Puchalski, Krzysztof; Korzeniowska, Elzbieta; Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland (2016)
   Background: In 2014 the health promotion program aimed at managing personnel smoking was implemented in the Polish prison service (PS) in cooperation with the Nofer Institute of Occupational Medicine (NIOM). It combined education of managers, encouraging them to implement good practices, with employees’ education. This paper describes the process of implementation and its effects in 159 units of PS, against the data on the management of smoking in medium and large companies in Poland gathered in 2010. Material and Methods: Situations concerning smoking management in PS units before and after a half-year program implementation were compared. Data were gathered using self-diagnosis questionnaires (initial and final assessments) collectively filled in by representatives of management and employees. Results: Due to the program implementation there was an increase in the percentage of PS units with known number of smoking employees (19% vs. 61%), consultions on formal smoking regulations with personnel (14% vs. 57%), minimal antismoking medical interventions (46% vs. 59%), and assessments of effects of antismoking activities (14% vs. 55%). There was also increase in the number of PS units with personnel totally obeying smoking regulations (28% vs. 41%) and decrease in those where such rules are not completely met (9% vs. 7%). In 3/4 PS units there was an increase in employees’ interest in quitting smoking and in 40% of them employees smoke less at work. Almost every second unit has set up a health promotion team. Conclusions: In many aspects the program has brought along satisfying effects and allowed for depicting areas of improvement. Its scheme and tools can be used, after adaptation, in interventions concerning other health problems in workplaces.
  • Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa.

   Goszczyńska, Eliza; Korzeniowska, Elzbieta; Puchalski, Krzysztof; Nofer Institute of Occupational Medicine (Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, 2018)
   Według GUS (2014) w latach 2013-2050 liczebność populacji w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 7,8 mln osób. Ponadto w jej ramach zwiększy się udział osób w wieku 45-60/65 lat. Kurczenie się i starzenie się zasobów pracy będzie stanowiło problem dla zakładów pracy. Jedną z ważnych strategii radzenia sobie z nim przez pracodawców są działania nakierowane na zdrowie–istotną determinantę jak najdłuższego zachowywania zdolności do pracy przez personel. Sprawdzoną metodą realizacji takich przedsięwzięć jest promocja zdrowia/zarządzanie zdrowiem personelu. Jak dowodzi reprezentatywne badanie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi z 2017 r., co około trzecia średnia i duża firma w Polsce z większa zaangażowanie w sprawy zdrowia załogi w skali kilku ostatnich lat, przy czym blisko połowa pracodawców deklaruje, że powodem tego jest ograniczanie skutków starzenia się załogi. W rzeczywistości jednak zakłady pracy nie przygotowują się do sprostania wyzwaniom wynikającym z problemu starzenia się, a nie reagują w dostatecznym stopniu na jego pierwsze symptomy. Okazuje się, że 7% firm nawet nie zna przybliżonego udziału osób 55+ wśród ogółu pracowników (tj. czy stanowią mniej niż ćwierć, od jednej czwartej do połowy, a może większość załogi). W ciągu 2 lat przed badaniem w blisko ¾ zakładów na spotkaniach kadry zarządzającej w ogóle nie poruszano problemu aktualnych zmian demograficznych. Tylko co około szósta organizacja analizuje dane o sytuacji zdrowotnej swoich pracowników lub zbiera informacje na temat subiektywnych potrzeb zdrowotnych pod kątem różnic między młodszą i starszą generacją personelu. Takie podejście obniża efektywność promocji zdrowia /zarządzania zdrowiem w podtrzymywaniu zdolności do pracy. Uwzględnienie potrzeb różnych generacji personelu w ponad obligatoryjnych działaniach prozdrowotnych firm jest zatem istotnym wyzwaniem dla pracodawców w Polsce.
  • Zarządzanie zdrowiem starzejącego się personelu.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Wdrożenie przygotowanego w firmie programu zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu, który uwzględnia odmienne potrzeby, oczekiwania i możliwości zróżnicowanych wiekowo grup pracowników, może przeciwdziałać wielu wskazanym problemom i ich nasilaniu się.
  • Zarządzanie zdrowiem w firmie a starzenie się personelu - informator.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017-12-12)
   Informator dla pracodawców, dyrektorów HR, menadżerów zarządzających zdrowiem i specjalistów ochrony zdrowia pracujących.
  • Zarządzanie zdrowiem w firmie w obliczu starzenia się personelu.

   Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Zarządzanie w firmie programami prozdrowotnymi dla personelu w obliczu pojawiającego się problemu związanego ze starzeniem się pracowników.
  • Zarządzanie zdrowiem w zakładach pracy: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się

   Instytut Medycyny Pracy.Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Informator dla pracodawców, dyrektorów HR i menadżerów zarządzających zdrowiem w firmach.
  • Zatrucie substancją methemoglobinotwórczą o ciężkim przebiegu - opis przypadku

   Rośniak-Bąk, Kinga; Bak, Marek; Winnicka, Renata; Krakowiak, Anna; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017-10-17)
   A 45-year-old male patient was admitted to the Regional Poison Center because of poisoning with dimethyloaniline contained in a toxic resin-curing dimethyl aniline-based formulation ingested inadvertently. Intoxication happened at workplace. The patient was then transferred to the Toxicology Clinic, where he stayed for 3 weeks. During the hospitalization, the primary method of treatment involved administration of methylene blue, which is the antidote of choice in such cases. During the intensive care and treatment of the patient massive intravascular hemolysis was seen. In that case treatment with blood products was required. He also showed signs of liver dysfunction due to cholestatic liver damage and jaundice. The reported case shows that severe organ damage may result from poisoning with even a small amount of the toxicant. Med Pr 2017;68(6):795-801.