• Kwestionariusz humor w pracy – polska adaptacja humor climate questionnaire (HCQ)

      Stanczak, Aleksander; Drabek, Marcin; Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland (2017-11-27)
      Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie polskiej adaptacji kwestionariusza do pomiaru humoru w pracy jako elementu klimatu organizacyjnego (Humor Climate Questionnaire – HCQ). Materiał i metody: Autorzy w wyborze najlepszych wersji tłumaczonych pozycji wykorzystali tłumaczenie back-translation i metodę sędziów kompetentnych. Analizy właściwości psychometrycznych dokonano na podstawie danych pochodzących z 2 fal badania – podstawowej grupy pracowników (N = 217) i grupy biorącej udział w badaniu dwukrotnie (N = 55). Wyniki: Wyniki analiz wskazują, że właściwości psychometryczne kwestionariusza HCQ są zadowalające. Podział na 4 czynniki uzyskany za pomocą analizy eksploracyjnej i dopasowanie do nich pozycji odpowiada modelowi teoretycznemu oryginalnej wersji narzędzia. Zgodność wewnętrzna podskal jest wysoka, wartości współczynników α Cronbacha mieszczą się w przedziale 0,8–0,9. Kierunek i siła zależności między nimi w znacznym stopniu pokrywają się z wersją anglojęzyczną. Kwestionariusz HCQ jest narzędziem umiarkowanie stabilnym w czasie (r = 0,44–0,74). Wnioski: Polska adaptacja HCQ jest rzetelna i nadaje się do badań przekrojowych. Uzyskane wyniki są porównywalne z danymi pochodzącymi z oryginalnej wersji kwestionariusza. Wyniki analizy konfirmacyjnej nie pozwalają jednak wnioskować o pełnym dopasowaniu danych do modelu.