• Can Periodical Examinations of Employees Be Useful in Detection of Glycaemia Impairment and Improving Patients' Adherence to Medical Recommendations?

   Marcinkiewicz, Andrzej; Hanke, Wojciech; Kałużny, Paweł; Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka; Wiszniewska, Marta; Walusiak-Skorupa, Jolanta; Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland (2018-03-30)
   Worldwide epidemiological data indicates insufficient diagnosis of diabetes as an increasing public health problem. In the search for solutions to this disadvantageous situation, occupational medicine health services seem to open up a unique opportunity to recognize some abnormalities in the early stages, especially among the asymptomatic working-age population. 316 workers underwent obligatory prophylactic examinations. In patients with twice assayed FGL ≥ 126 mg/dL (7.0 mmol/L) an additional intervention was implemented, including further diagnostic processes and therapy in General Practice (GP), followed by examination by an occupational health specialist within 3 months. The diagnosis of previously unknown diabetes was established among 2.5% of examined workers. All patients referred to the GP due to detected glycaemia impairment visited their doctor and finished the diagnostic process, took up therapy constrained by the occupational health physician to show the effects of intervention within 3 months. Prophylactic medical check-ups allow improved compliance and medical surveillance over glycaemia impairment in patients with prediabetes states, unknown diabetes or uncontrolled clinical course of diabetes. Considering fasting glucose level during mandatory prophylactic examination helps effective prevention of diabetes and its complications and thus provides public health system benefits.
  • Is it possible to improve compliance in hypertension and reduce therapeutic inertia of physicians by mandatory periodical examinations of workers?

   Marcinkiewicz, Andrzej; Plewka, Michał; Hanke, Wojciech; Kałużny, Paweł; Wiszniewska, Marta; Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka; Walusiak-Skorupa, Jolanta; Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland (2018-01-19)
   Due to high prevalence, insufficient recognition and ineffectual treatment, hypertension (HT) still remains a major medical and socio-economic problem. There is a real necessity to develop effective prophylaxis for cardiovascular disorders (CVD), based on strategies which support compliance during long-term therapy. The Polish scheme of occupational health services (OHS) with mandatory periodical employee check-ups creates a unique opportunity for effective HT prophylaxis. As a result visiting a doctor is required not only due to health ailments but also by law, which is especially important for those feeling well. It enables an improvement in tertiary prevention, including actions taken not only by the doctors of the OHS, but also by the physicians in charge of treating the patients.
  • Occupational cancers - Epidemiology and certification.

   Wiszniewska, Marta; Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka; Witkowska, Anna; Tymoszuk, Diana; Kleniewska, Aneta; Kluszczyński, Dariusz; Walusiak-Skorupa, Jolanta; Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland (2017-12-05)
   The etiology of cancer is multifactorial. Malignant tumors caused by factors occurring in the work environment, classified as carcinogenic in humans, can be recognized as an occupational disease. Analysis of epidemiological data indicates a significant underestimation of occupational cancer, mainly due to long latency period of these diseases. This publication provides guidance to certify occupational etiology of malignant tumors, based on the reviews of existing legislation and medical literature, as well as on the experience of their authors. The publication presents the epidemiology of cancers, including occupational cancers, risk factors, occupational carcinogens and presents the principles of occupational cancer certification. Med Pr 2018;69(1):93-108.
  • [The prophylactic operational model integrated with occupational healthcare - Prophylactic of some types of cancers among women].

   Wiszniewska, Marta; Magnuska, Jadwiga; Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka; Pepłońska, Beata; Hanke, Wojciech; Kalinka, Jarosław; Skręt-Magierło, Joanna; Zadrożny, Marek; Walusiak-Skorupa, Jolanta; Nofer Institute of Occupational Medicine (2018-08-20)
   Periodical medical examinations are mandatory for employees in Poland. This rule makes a unique opportunity during occupational health services for implementation of prophylactic activities focused on early diagnosis of various diseases, including cancers. Epidemiological data about cancers is alarming and what is more, further increase in development of cancers is being predicted in population overall. The highest incidence of cancers in the case of Polish women belongs to breast cancer (21.7% of diagnosed cancers in general), while the morbidity rate for uterine cancer, ovarian cancer and cervical cancer amounts to 7.4%, 4.7% and 3.5%, respectively. The aim of this study was to elaborate an algorithm of prophylactic activities integrated with the occupational healthcare system, based on medical literature review and guidelines concerning prophylaxis of selected cancers. Polish cancers' prophylaxis programs related to risk factors were presented in this publication and practical indications for occupational healthcare physicians were worked out. Med Pr 2018;69(4):439-455.
  • Usefulness of Biomarkers in Work-Related Airway Disease.

   Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka; Marcinkiewicz, Andrzej; Walusiak-Skorupa, Jolanta; Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (2017)
   Determination of biomarkers may be useful in the surveillance of occupational exposure and workers' health. The possibility of predicting development/clinical course of specific disorders or current disease, diagnosing in early steps, and health condition monitoring is a real necessity. Various agents present in the workplace environment (or their metabolites) can be measured in samples possessed from human body (blood and urine, saliva, etc.). On the other hand, inhalant exposure may induce specific or non-specific, local or systemic, acute or chronic biological response expressed by synthesis or releasing specific or non-specific substances/mediators that also can be determined in blood, nasal and bronchial lavage or sputum, tear fluid, exhaled breath, etc. The least is known about genetic markers which may predict individual susceptibility to develop some work-related disorders under the influence of occupational exposure. Due to common exposure to inhalant agents at workplace, researches on biomarkers that allow to inspect the impact of exposure to humans' health are still needed. The authors of this article summarize the utility of biomarkers' determination in work-related airway diseases in a recent clinical approach.
  • [Workers' view on the preventive needs for civilization diseases' in prophylactic care taken on employees].

   Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka; Magnuska, Jadwiga; Świerczyńska-Machura, Dominika; Walusiak-Skorupa, Jolanta; Marcinkiewicz, Andrzej; Wiszniewska, Marta; Nofer Institute of Occupational Medicine (2019-07-16)
   Wstęp: Każdego roku w Polsce wykonuje się w celach przewidzianych w Kodeksie pracy prawie 5 mln badań profilaktycznych osób pracujących. Celem badania przeprowadzonego przez autorów artykułu było uzyskanie opinii pracowników na temat celowości poszerzenia zakresu tych badań o profilaktykę chorób cywilizacyjnych (m.in. działania edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia). Materiał i metody: Anonimową ankietę na temat rozszerzenia opieki o działania profilaktyczne dotyczące chorób cywilizacyjnych i nowotworowych wypełniło 325 pracowników. Zaproponowano uzupełnienie badań przeprowadzanych w celach przewidzianych w Kodeksie pracy o oznaczenie we krwi pobranej z opuszki palca glikemii przygodnej i cholesterolu całkowitego oraz wykonanie pomiaru obwodu brzucha i zapisu elektrokardiograficznego (EKG). Zapytano o najbardziej interesujące tematy, które powinien omówić lekarz służby medycyny pracy (SMP). Wyniki: Jako interesujące tematy najczęściej wskazywano badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych (69,5%) oraz czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych (61,5%). Rozszerzenie zakresu badania profilaktycznego o EKG zaakceptowało 95,7% osób, pomiar stężenia cholesterolu całkowitego − 95,3%, oznaczenie glikemii przygodnej − 94,8%, pomiar obwodu brzucha − 80%. Aż 89,5% ankietowanych poparło organizację zajęć sportowych w miejscu pracy i/lub dofinansowanie przez pracodawcę dostępu do obiektów sportowych, a 77,8% badanych wyraziło chęć uczestniczenia w szkoleniach nt. zdrowego stylu życia w miejscu pracy. Wnioski: Ograniczenie badań lekarskich wskazanych w Kodeksie pracy do certyfikowania zdolności lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonej pracy skutkuje utratą szansy na wdrożenie profilaktyki schorzeń u osób aktywnych zawodowo, które mają poczucie pełnego zdrowia. Zaproponowane przez autorów publikacji rodzaje działań spotkały się z aprobatą pracowników.