Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10146/618196
Title:
Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby.
Authors:
Pyżalski, Jacek ( 0000-0001-5817-276X ) ; Korzeniowska, Elzbieta; Plichta, Piotr; Puchalski, Krzysztof; Michalowska-Knol, Kamila; Petrykowska, Alicja
Abstract:
Raport pn. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby przygotowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Opracowanie prezentuje wyniki diagnozy sytuacji prawnej placówek wsparcia dziennego (PWD), ich zasobów, dostępności, oferty usług, współpracy z otoczeniem społecznym oraz potrzeb, barier i problemów, jakich doświadczają w swoim funkcjonowaniu. Diagnoza powstała w oparciu o badania ilościowe oraz jakościowe, obejmujące zarówno analizy dokumentów, sondaże, jak i wywiady przeprowadzone wśród kierowników i personelu PWD, podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.; The report „Functioning of day support institutions in Lodz voivodship. Barriers and needs” has been prepared for the Regional Centre of Social Policy by the Nofer Institute of Occupational Medicine in Lodz. It presents the data based on diagnosis of relevant legislation regulating functioning of day support institutions (DSI), their resources, offer/service, co-operation with external environment as well as barriers and pitfalls they experience. The status-quo analysis has been based on qualitative and quantitative research including desk research, surveys and in-depth interviews with managers, operating staff and clients of DSI (children and parents/carers).
Affiliation:
Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland
Publisher:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Issue Date:
2016
URI:
http://hdl.handle.net/10146/618196
Additional Links:
http://www.obserwatorium-rcpslodz.pl/index.php/2016-02-22-17-16-40/funkcjonowanie-placowek-wsparcia-dziennego-z-regionu-lodzkiego
Type:
Book
Language:
pl
ISBN:
978-83-946548-2-5
Sponsors:
Publikacja została opracowana w ramach projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2016”, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.
Appears in Collections:
Books

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorPyżalski, Jaceken
dc.contributor.authorKorzeniowska, Elzbietaen
dc.contributor.authorPlichta, Piotren
dc.contributor.authorPuchalski, Krzysztofen
dc.contributor.authorMichalowska-Knol, Kamilaen
dc.contributor.authorPetrykowska, Alicjaen
dc.date.accessioned2018-01-09T10:18:07Z-
dc.date.available2018-01-09T10:18:07Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.isbn978-83-946548-2-5-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10146/618196-
dc.description.abstractRaport pn. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby przygotowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Opracowanie prezentuje wyniki diagnozy sytuacji prawnej placówek wsparcia dziennego (PWD), ich zasobów, dostępności, oferty usług, współpracy z otoczeniem społecznym oraz potrzeb, barier i problemów, jakich doświadczają w swoim funkcjonowaniu. Diagnoza powstała w oparciu o badania ilościowe oraz jakościowe, obejmujące zarówno analizy dokumentów, sondaże, jak i wywiady przeprowadzone wśród kierowników i personelu PWD, podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.en
dc.description.abstractThe report „Functioning of day support institutions in Lodz voivodship. Barriers and needs” has been prepared for the Regional Centre of Social Policy by the Nofer Institute of Occupational Medicine in Lodz. It presents the data based on diagnosis of relevant legislation regulating functioning of day support institutions (DSI), their resources, offer/service, co-operation with external environment as well as barriers and pitfalls they experience. The status-quo analysis has been based on qualitative and quantitative research including desk research, surveys and in-depth interviews with managers, operating staff and clients of DSI (children and parents/carers).en
dc.description.sponsorshipPublikacja została opracowana w ramach projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2016”, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.en
dc.language.isoplen
dc.publisherRegionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzien
dc.relation.urlhttp://www.obserwatorium-rcpslodz.pl/index.php/2016-02-22-17-16-40/funkcjonowanie-placowek-wsparcia-dziennego-z-regionu-lodzkiegoen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectday support institutionsen
dc.subjectPWDen
dc.subjectchildrenen
dc.titleFunkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby.pl
dc.typeBooken
dc.contributor.departmentNofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Polanden
This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons
All Items in ECNIS-NIOM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.