Occurrence of radon in the polish underground tourist routes

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10146/581694
Title:
Occurrence of radon in the polish underground tourist routes
Authors:
Olszewski, Jerzy; Zmyslony, Marek; Wrzesien, Malgorzata; Walczak, Katarzyna ( 0000-0001-6616-9392 )
Other Titles:
WYSTĘPOWANIE RADONU W POLSKICH PODZIEMNYCH TRASACH TURYSTYCZNYCH
Abstract:
Wstęp: W Polsce funkcjonuje około 200 podziemnych tras turystycznych. Są to jaskinie, kopalnie oraz podziemne budowle. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu rozpoznanie zakresu występowania stężeń radonu we wnętrzach podziemnych tras turystycznych. Materiał i metody: W celu oszacowania stopnia zagrożenia przeprowadzono okresowe (1–2-miesięczne) pomiary stężeń radonu. Wykonano je w okresie letnim za pomocą detektorów śladowych typu Tastrak. Określono średnie stężenie radonu w powietrzu w 66 podziemnych trasach turystycznych w Polsce. Wyniki: W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano 259 pomiarów średnich stężeń radonu. Średnia arytmetyczna wyników wyniosła 1610 Bqm–3, maksymalne zmierzone stężenie – ponad 20 tys. Bqm–3, a stężenie minimalne – 100 Bqm–3 (próg czułości metody). Stwierdzono, że w 67% tras średnie stężenie radonu przekroczyło wartość 300 Bqm–3, natomiast w 22 podziemnych trasach przekroczyło 1000 Bqm–3. Wnioski: Występujący w podziemnych trasach turystycznych radon w wielu przypadkach może stanowić problem organizacyjno-prawny i zdrowotny. Należy opracować program działań, których celem będzie obniżenie stężeń radonu w podziemnych trasach, szczególnie zlokalizowanych w zamkniętych kopalniach.; Background: There are about 200 underground tourist routes in Poland. There are caves, mines or underground structures. This paper presents the results of the research intended to identify the extent of the occurrence of radon concentrations in underground areas of tourist routes. Material and Methods: We conducted the measurement of periodic concentrations of radon (1–2 months) in the summer using type Tastrak trace detectors. We determined the average concentrations of radon in air in 66 underground tourist routes in Poland. Results: The research results comprise 259 determinations of average radon concentrations in 66 routes. The arithmetic average of the results was 1610 Bqm–3, and the maximum measured concentration was over 20 000 Bqm–3. The minimum concentration was 100 Bqm–3 (threshold method) considering the arithmetic average of the measurements. It was found that in 67% of the routes, the average concentration of radon has exceeded 300 Bqm–3 and in 22 underground routes it exceeded 1000 Bqm–3. Conclusions: Radon which occurs in many Polish underground tourist routes may be an organizational, legal and health problem. It is necessary to develop a program of measures to reduce radon concentrations in underground routes, especially routes located in the former mines.
Affiliation:
Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland; University of Lodz, Łódź, Poland
Citation:
Med. Pr. 2015;66(4):557–563
Journal:
Medycyna Pracy
Issue Date:
2015
URI:
http://hdl.handle.net/10146/581694
DOI:
10.13075/mp.5893.00211
Additional Links:
http://www.journalssystem.com/medpr/Wystepowanie-radonu-w-polskich-podziemnych-trasach-turystycznych,58942,0,2.html; http://medpr.imp.lodz.pl/Wystepowanie-radonu-w-polskich-podziemnych-trasach-turystycznych,58942,0,1.html
Type:
Article
Language:
pl
ISSN:
0465-5893
Sponsors:
IMP 16.2 pt. „Oszacowanie ryzyka wystąpienia nowotworów płuc u pracowników podziemnych tras turystycznych w Polsce”
Appears in Collections:
Articles

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorOlszewski, Jerzyen
dc.contributor.authorZmyslony, Mareken
dc.contributor.authorWrzesien, Malgorzataen
dc.contributor.authorWalczak, Katarzynaen
dc.date.accessioned2015-11-04T09:15:03Zen
dc.date.available2015-11-04T09:15:03Zen
dc.date.issued2015en
dc.identifier.citationMed. Pr. 2015;66(4):557–563en
dc.identifier.issn0465-5893en
dc.identifier.doi10.13075/mp.5893.00211en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10146/581694en
dc.description.abstractWstęp: W Polsce funkcjonuje około 200 podziemnych tras turystycznych. Są to jaskinie, kopalnie oraz podziemne budowle. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu rozpoznanie zakresu występowania stężeń radonu we wnętrzach podziemnych tras turystycznych. Materiał i metody: W celu oszacowania stopnia zagrożenia przeprowadzono okresowe (1–2-miesięczne) pomiary stężeń radonu. Wykonano je w okresie letnim za pomocą detektorów śladowych typu Tastrak. Określono średnie stężenie radonu w powietrzu w 66 podziemnych trasach turystycznych w Polsce. Wyniki: W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano 259 pomiarów średnich stężeń radonu. Średnia arytmetyczna wyników wyniosła 1610 Bqm–3, maksymalne zmierzone stężenie – ponad 20 tys. Bqm–3, a stężenie minimalne – 100 Bqm–3 (próg czułości metody). Stwierdzono, że w 67% tras średnie stężenie radonu przekroczyło wartość 300 Bqm–3, natomiast w 22 podziemnych trasach przekroczyło 1000 Bqm–3. Wnioski: Występujący w podziemnych trasach turystycznych radon w wielu przypadkach może stanowić problem organizacyjno-prawny i zdrowotny. Należy opracować program działań, których celem będzie obniżenie stężeń radonu w podziemnych trasach, szczególnie zlokalizowanych w zamkniętych kopalniach.en
dc.description.abstractBackground: There are about 200 underground tourist routes in Poland. There are caves, mines or underground structures. This paper presents the results of the research intended to identify the extent of the occurrence of radon concentrations in underground areas of tourist routes. Material and Methods: We conducted the measurement of periodic concentrations of radon (1–2 months) in the summer using type Tastrak trace detectors. We determined the average concentrations of radon in air in 66 underground tourist routes in Poland. Results: The research results comprise 259 determinations of average radon concentrations in 66 routes. The arithmetic average of the results was 1610 Bqm–3, and the maximum measured concentration was over 20 000 Bqm–3. The minimum concentration was 100 Bqm–3 (threshold method) considering the arithmetic average of the measurements. It was found that in 67% of the routes, the average concentration of radon has exceeded 300 Bqm–3 and in 22 underground routes it exceeded 1000 Bqm–3. Conclusions: Radon which occurs in many Polish underground tourist routes may be an organizational, legal and health problem. It is necessary to develop a program of measures to reduce radon concentrations in underground routes, especially routes located in the former mines.en
dc.description.sponsorshipIMP 16.2 pt. „Oszacowanie ryzyka wystąpienia nowotworów płuc u pracowników podziemnych tras turystycznych w Polsce”en
dc.language.isoplen
dc.relation.urlhttp://www.journalssystem.com/medpr/Wystepowanie-radonu-w-polskich-podziemnych-trasach-turystycznych,58942,0,2.htmlen
dc.relation.urlhttp://medpr.imp.lodz.pl/Wystepowanie-radonu-w-polskich-podziemnych-trasach-turystycznych,58942,0,1.htmlen
dc.rightsArchived with thanks to Medycyna Pracyen
dc.subjectPolanden
dc.subjectRadonen
dc.subjectUnderground tourists routen
dc.subjectRadon concentrationen
dc.subjectNatural radioactivityen
dc.subjectEnvironmenten
dc.titleOccurrence of radon in the polish underground tourist routespl
dc.title.alternativeWYSTĘPOWANIE RADONU W POLSKICH PODZIEMNYCH TRASACH TURYSTYCZNYCHen
dc.typeArticleen
dc.contributor.departmentNofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland; University of Lodz, Łódź, Polanden
dc.identifier.journalMedycyna Pracyen
This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons
All Items in ECNIS-NIOM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.