Exposure to excessive sounds during orchestra rehearsals and temporary hearing changes in hearing among musicians

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10146/581693
Title:
Exposure to excessive sounds during orchestra rehearsals and temporary hearing changes in hearing among musicians
Authors:
Dudarewicz, Adam; Pawlaczyk-Luszczynska, Malgorzata; Zamojska-Daniszewska, Malgorzata; Zaborowski, Kamil
Other Titles:
EKSPOZYCJA NA ZA GŁOŚNE DŹWIĘKI PODCZAS PRÓB ORKIESTROWYCH I CZASOWE ZMIANY SŁUCHU MUZYKÓW
Abstract:
Background: It has been shown that musicians are at risk of noise-induced hearing loss. The aim of the study has been to evaluate the temporary changes of hearing in the case of orchestral musicians after group rehearsals. Material and Methods: The study group comprised 18 orchestral musicians, aged 30–58 years old (mean: 40 years old) having 12–40 years (mean: 22 years) of professional experience. The temporary changes in hearing after group rehearsals were determined using transient-evoked otoacoustic emissions (TEOAEs). Noise exposures during group rehearsals were also evaluated. Results: Musicians’ hearing threshold levels were higher (worse) than expected for the equivalent non-noise-exposed population. Moreover, the high frequency notched audiograms were observed in some of them. After rehearsals, during which musicians were exposed to orchestral noise at A-weighted equivalent-continuous sound pressure level (normalized to 8-h working day) varied from 75.6–83.1 dB (mean: 79.4 dB). The significant post-exposure reductions of TEOAE amplitudes (approx. 0.7 dB) both for the total response and frequency bands of 2000 and 3000 Hz were noted. However, there were no significant differences between pre- and postexposure reproducibility of TEOAE. Conclusions: Obtained results have confirmed that orchestral musicians are at risk of hearing loss due to their professional activities, even at exposures to orchestral noise less than the limit values for occupational noise.; Wstęp: Wykazano, że muzycy narażeni są na ryzyko utraty słuchu wywołanej hałasem. Celem pracy była ocena czasowych zmian słuchu u muzyków orkiestrowych po udziale w próbach zespołowych. Materiał i metody: Badana grupa składała się z 18 muzyków orkiestrowych w wieku 20–58 lat (średnia: 40 lat) o stażu zawodowym 12–40 lat (średnia: 22 lata). Czasowe zmiany słuchu po próbach zespołowych wyznaczono na podstawie wyników badań emisji otoakustycznych przejściowych (transient-evoked otoacoustic emissions – TEOAE). Oceniono również poziom ekspozycji na hałas podczas prób zespołowych. Wyniki: Próg słuchu muzyków był wyższy (gorszy) niż oczekiwany w równoważnej populacji nienarażonej na hałas. Ponadto w audiogramach części muzyków zaobserwowano „załamki” typowe dla działania hałasu wysokoczęstotliwościowe. Po próbach zespołowych, podczas których muzycy byli narażeni na hałas orkiestrowy o poziomie ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy (skorygowany charakterystyką częstotliwościową A) o wartościach 75,6–83,1 dB (średnia: 79,4 dB), zaobserwowano statystycznie istotne obniżenie amplitudy TEOAE (ok. 0,7 dB), zarówno w przypadku zbiorczej odpowiedzi, jak i w pasmach 2000 i 3000 Hz. Nie stwierdzono jednak istotnych różnic między wynikami powtarzalności TEOAE przed ekspozycją i po ekspozycji. Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają, że praca muzyków orkiestrowych wiąże się z ryzykiem uszkodzenia słuchu, nawet przy ekspozycji na hałas orkiestrowy nieprzekraczającej wartości dopuszczalnych dla hałasu w miejscu pracy.
Affiliation:
Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland
Citation:
Medycyna Pracy 2015;66(4):479–486
Journal:
Medycyna Pracy
Issue Date:
2015
URI:
http://hdl.handle.net/10146/581693
DOI:
10.13075/mp.5893.00163
Additional Links:
http://medpr.imp.lodz.pl/Exposure-to-excessive-sounds-during-orchestra-rehearsals-and-temporary-hearing-changes-in-hearing-among-musicians,58321,0,1.html
Type:
Article
Language:
en
ISSN:
0465-5893
Sponsors:
Grants no. IMP 18.5/2008–2010 „Evaluation of exposure to excessive sounds (noise) in classical orchestral musicians” and „Evaluation of exposure to excessive sounds (noise) in classical orchestral musicians”, and IMP 18.2/2011 „Participation of individual rehearsals of professional orchestral musicians in the total exposure to sounds (noise) of professional musicians”
Appears in Collections:
Articles

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDudarewicz, Adamen
dc.contributor.authorPawlaczyk-Luszczynska, Malgorzataen
dc.contributor.authorZamojska-Daniszewska, Malgorzataen
dc.contributor.authorZaborowski, Kamilen
dc.date.accessioned2015-11-04T08:55:03Zen
dc.date.available2015-11-04T08:55:03Zen
dc.date.issued2015en
dc.identifier.citationMedycyna Pracy 2015;66(4):479–486en
dc.identifier.issn0465-5893en
dc.identifier.doi10.13075/mp.5893.00163en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10146/581693en
dc.description.abstractBackground: It has been shown that musicians are at risk of noise-induced hearing loss. The aim of the study has been to evaluate the temporary changes of hearing in the case of orchestral musicians after group rehearsals. Material and Methods: The study group comprised 18 orchestral musicians, aged 30–58 years old (mean: 40 years old) having 12–40 years (mean: 22 years) of professional experience. The temporary changes in hearing after group rehearsals were determined using transient-evoked otoacoustic emissions (TEOAEs). Noise exposures during group rehearsals were also evaluated. Results: Musicians’ hearing threshold levels were higher (worse) than expected for the equivalent non-noise-exposed population. Moreover, the high frequency notched audiograms were observed in some of them. After rehearsals, during which musicians were exposed to orchestral noise at A-weighted equivalent-continuous sound pressure level (normalized to 8-h working day) varied from 75.6–83.1 dB (mean: 79.4 dB). The significant post-exposure reductions of TEOAE amplitudes (approx. 0.7 dB) both for the total response and frequency bands of 2000 and 3000 Hz were noted. However, there were no significant differences between pre- and postexposure reproducibility of TEOAE. Conclusions: Obtained results have confirmed that orchestral musicians are at risk of hearing loss due to their professional activities, even at exposures to orchestral noise less than the limit values for occupational noise.en
dc.description.abstractWstęp: Wykazano, że muzycy narażeni są na ryzyko utraty słuchu wywołanej hałasem. Celem pracy była ocena czasowych zmian słuchu u muzyków orkiestrowych po udziale w próbach zespołowych. Materiał i metody: Badana grupa składała się z 18 muzyków orkiestrowych w wieku 20–58 lat (średnia: 40 lat) o stażu zawodowym 12–40 lat (średnia: 22 lata). Czasowe zmiany słuchu po próbach zespołowych wyznaczono na podstawie wyników badań emisji otoakustycznych przejściowych (transient-evoked otoacoustic emissions – TEOAE). Oceniono również poziom ekspozycji na hałas podczas prób zespołowych. Wyniki: Próg słuchu muzyków był wyższy (gorszy) niż oczekiwany w równoważnej populacji nienarażonej na hałas. Ponadto w audiogramach części muzyków zaobserwowano „załamki” typowe dla działania hałasu wysokoczęstotliwościowe. Po próbach zespołowych, podczas których muzycy byli narażeni na hałas orkiestrowy o poziomie ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy (skorygowany charakterystyką częstotliwościową A) o wartościach 75,6–83,1 dB (średnia: 79,4 dB), zaobserwowano statystycznie istotne obniżenie amplitudy TEOAE (ok. 0,7 dB), zarówno w przypadku zbiorczej odpowiedzi, jak i w pasmach 2000 i 3000 Hz. Nie stwierdzono jednak istotnych różnic między wynikami powtarzalności TEOAE przed ekspozycją i po ekspozycji. Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają, że praca muzyków orkiestrowych wiąże się z ryzykiem uszkodzenia słuchu, nawet przy ekspozycji na hałas orkiestrowy nieprzekraczającej wartości dopuszczalnych dla hałasu w miejscu pracy.en
dc.description.sponsorshipGrants no. IMP 18.5/2008–2010 „Evaluation of exposure to excessive sounds (noise) in classical orchestral musicians” and „Evaluation of exposure to excessive sounds (noise) in classical orchestral musicians”, and IMP 18.2/2011 „Participation of individual rehearsals of professional orchestral musicians in the total exposure to sounds (noise) of professional musicians”en
dc.language.isoenen
dc.relation.urlhttp://medpr.imp.lodz.pl/Exposure-to-excessive-sounds-during-orchestra-rehearsals-and-temporary-hearing-changes-in-hearing-among-musicians,58321,0,1.htmlen
dc.rightsArchived with thanks to Medycyna Pracyen
dc.subjectMusiciansen
dc.subjectTemorary changes in hearingen
dc.subjectTransient-evoked otoacoustic emissionen
dc.subjectTEOAEen
dc.titleExposure to excessive sounds during orchestra rehearsals and temporary hearing changes in hearing among musiciansen
dc.title.alternativeEKSPOZYCJA NA ZA GŁOŚNE DŹWIĘKI PODCZAS PRÓB ORKIESTROWYCH I CZASOWE ZMIANY SŁUCHU MUZYKÓWen
dc.typeArticleen
dc.contributor.departmentNofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Polanden
dc.identifier.journalMedycyna Pracyen
This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons
All Items in ECNIS-NIOM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.