Worker exposure to ultrafine particles during carbon black treatment

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10146/576218
Title:
Worker exposure to ultrafine particles during carbon black treatment
Authors:
Mikolajczyk, Urszula; Bujak-Pietrek, Stella; Szadkowska-Stanczyk, Irena
Other Titles:
EKSPOZYCJA NA CZĄSTKI ULTRADROBNE U PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY OBRÓBCE SADZY TECHNICZNEJ
Abstract:
Wstęp: Celem badania była ocena uwalniania do powietrza stanowisk pracy cząstek ultradrobnych podczas przesypu i pakowania sadzy technicznej. Materiał i metody: Ocena obejmowała wyniki pomiarów przeprowadzonych w zakładzie przesypu sadzy technicznej przed rozpoczęciem procesu przesypu, w czasie wykonywania i po zakończeniu procesu. Określono stężenie liczbowe cząstek o wymiarach z zakresu 10–1000 nm i 10–100 nm z wykorzystaniem kondensacyjnego licznika cząstek (condensation particle counter – CPC). Do oceny stężenia masowego cząstek użyto monitora stężenia aerozolu w powietrzu DustTrak II DRX aerosol concentration monitor. Oszacowano także stężenie powierzchniowe cząstek potencjalnie odkładających się w rejonie pęcherzykowym (alveolar – A) i tchawiczo-oskrzelowym (tracheo-bronchial – TB) człowieka, korzystając z monitora nanocząstek AeroTrak 9000. Wyniki: Średnie stężenie masowe cząstek podczas procesu było 6-krotnie wyższe w porównaniu z wartością przed jego rozpoczęciem. Zaobserwowano 3-krotny wzrost średniego stężenia liczbowego cząstek 10–1000 nm i cząstek 10–100 nm podczas wykonywania ww. czynności. Stężenie powierzchniowe cząstek potencjalnie zdeponowanych w rejonie pęcherzykowym (A) i w rejonie tchawiczo-oskrzelowym (TB) wzrosło 4-krotnie. Wnioski: Podczas przesypywania i pakowania sadzy odnotowano istotnie wyższe wartości każdego z analizowanych parametrów charakteryzujących narażenie na cząstki ultradrobne. The aim of the project was to assess the exposure of workers to ultrafine particles released during handling and packing of carbon black. The assessment included the results of the measurements performed in a carbon black handling plant before, during, and after work shift. Material and Methods: The number concentration of particles within the dimension range 10–1000 nm and 10–100 nm was assayed by a condensation particle counter (CPC). The mass concentration of particles was determined by a DustTrak II DRX aerosol concentration monitor. The surface area concentration of the particles potentially deposited in the alveolar (A) and tracheo-bronchial (TB) regions was estimated by an AeroTrak 9000 nanoparticle monitor. Results: An average mass concentration of particles during the process was 6-fold higher than that before its start, while a 3-fold increase in the average number concentration of particles within the dimension range 10–1000 nm and 10–100 nm was observed during the process. At the same time a 4-fold increase was found in the surface area concentration of the particles potentially deposited in the A and TB regions. Conclusions: During the process of carbon black handling and packing a significantly higher values of each of the analysed parameters, characterizing the exposure to ultrafine particles, were noted.
Affiliation:
Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland
Citation:
Medycyna Pracy 2015;66(3):317–326
Journal:
Medycyna Pracy
Issue Date:
2015
URI:
http://hdl.handle.net/10146/576218
DOI:
10.13075/mp.5893.00185
Additional Links:
http://www.journalssystem.com/medpr/EKSPOZYCJA-NA-CZASTKI-ULTRADROBNE-WSROD-PRACOWNIKOW-ZATRUDNIONYCH-PRZY-OBROBCE-SADZY-TECHNICZNEJ-,58330,0,2.html; http://medpr.imp.lodz.pl/Ekspozycja-na-czastki-ultradrobne-u-pracownikow-zatrudnionych-przy-obrobce-sadzy-technicznej,58330,0,1.html
Type:
Article
Language:
pl
ISSN:
0465-5893
Sponsors:
research project 5052/B/PO1/2010/38; research project 7PR/236215/2011 MARINA Managing Risks of NanoMATERIALS; IMP.3.8/2013
Appears in Collections:
Articles

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMikolajczyk, Urszulaen
dc.contributor.authorBujak-Pietrek, Stellaen
dc.contributor.authorSzadkowska-Stanczyk, Irenaen
dc.date.accessioned2015-09-02T09:41:29Zen
dc.date.available2015-09-02T09:41:29Zen
dc.date.issued2015en
dc.identifier.citationMedycyna Pracy 2015;66(3):317–326en
dc.identifier.issn0465-5893en
dc.identifier.doi10.13075/mp.5893.00185en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10146/576218en
dc.description.abstractWstęp: Celem badania była ocena uwalniania do powietrza stanowisk pracy cząstek ultradrobnych podczas przesypu i pakowania sadzy technicznej. Materiał i metody: Ocena obejmowała wyniki pomiarów przeprowadzonych w zakładzie przesypu sadzy technicznej przed rozpoczęciem procesu przesypu, w czasie wykonywania i po zakończeniu procesu. Określono stężenie liczbowe cząstek o wymiarach z zakresu 10–1000 nm i 10–100 nm z wykorzystaniem kondensacyjnego licznika cząstek (condensation particle counter – CPC). Do oceny stężenia masowego cząstek użyto monitora stężenia aerozolu w powietrzu DustTrak II DRX aerosol concentration monitor. Oszacowano także stężenie powierzchniowe cząstek potencjalnie odkładających się w rejonie pęcherzykowym (alveolar – A) i tchawiczo-oskrzelowym (tracheo-bronchial – TB) człowieka, korzystając z monitora nanocząstek AeroTrak 9000. Wyniki: Średnie stężenie masowe cząstek podczas procesu było 6-krotnie wyższe w porównaniu z wartością przed jego rozpoczęciem. Zaobserwowano 3-krotny wzrost średniego stężenia liczbowego cząstek 10–1000 nm i cząstek 10–100 nm podczas wykonywania ww. czynności. Stężenie powierzchniowe cząstek potencjalnie zdeponowanych w rejonie pęcherzykowym (A) i w rejonie tchawiczo-oskrzelowym (TB) wzrosło 4-krotnie. Wnioski: Podczas przesypywania i pakowania sadzy odnotowano istotnie wyższe wartości każdego z analizowanych parametrów charakteryzujących narażenie na cząstki ultradrobne. The aim of the project was to assess the exposure of workers to ultrafine particles released during handling and packing of carbon black. The assessment included the results of the measurements performed in a carbon black handling plant before, during, and after work shift. Material and Methods: The number concentration of particles within the dimension range 10–1000 nm and 10–100 nm was assayed by a condensation particle counter (CPC). The mass concentration of particles was determined by a DustTrak II DRX aerosol concentration monitor. The surface area concentration of the particles potentially deposited in the alveolar (A) and tracheo-bronchial (TB) regions was estimated by an AeroTrak 9000 nanoparticle monitor. Results: An average mass concentration of particles during the process was 6-fold higher than that before its start, while a 3-fold increase in the average number concentration of particles within the dimension range 10–1000 nm and 10–100 nm was observed during the process. At the same time a 4-fold increase was found in the surface area concentration of the particles potentially deposited in the A and TB regions. Conclusions: During the process of carbon black handling and packing a significantly higher values of each of the analysed parameters, characterizing the exposure to ultrafine particles, were noted.en
dc.description.sponsorshipresearch project 5052/B/PO1/2010/38; research project 7PR/236215/2011 MARINA Managing Risks of NanoMATERIALS; IMP.3.8/2013en
dc.language.isoplen
dc.relation.urlhttp://www.journalssystem.com/medpr/EKSPOZYCJA-NA-CZASTKI-ULTRADROBNE-WSROD-PRACOWNIKOW-ZATRUDNIONYCH-PRZY-OBROBCE-SADZY-TECHNICZNEJ-,58330,0,2.htmlen
dc.relation.urlhttp://medpr.imp.lodz.pl/Ekspozycja-na-czastki-ultradrobne-u-pracownikow-zatrudnionych-przy-obrobce-sadzy-technicznej,58330,0,1.htmlen
dc.rightsArchived with thanks to Medycyna Pracyen
dc.subjectOccupational Exposureen
dc.subjectCarbon blacken
dc.subjectultrafine particlesen
dc.subjectNumber concentration of particlesen
dc.subjectSurface area concentration of particlesen
dc.subjectParticles concentration measurementen
dc.titleWorker exposure to ultrafine particles during carbon black treatmentpl
dc.title.alternativeEKSPOZYCJA NA CZĄSTKI ULTRADROBNE U PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY OBRÓBCE SADZY TECHNICZNEJen
dc.typeArticleen
dc.contributor.departmentNofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Polanden
dc.identifier.journalMedycyna Pracyen
This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons
All Items in ECNIS-NIOM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.