The application of short-term efficiency analysis in diagnosing occupational voice disorders.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10146/558694
Title:
The application of short-term efficiency analysis in diagnosing occupational voice disorders.
Authors:
Niebudek-Bogusz, Ewa; Just, Marcin; Tyc, Michał; Wiktorowicz, Justyna; Morawska, Joanna; Śliwińska-Kowalska, Mariola
Other Titles:
ZASTOSOWANIE KRÓTKOOKRESOWEJ ANALIZY WYDOLNOŚCIOWEJ W DIAGNOZOWANIU ZABURZEŃ GŁOSU O PODŁOŻU ZAWODOWYM
Abstract:
Wstęp: Obiektywne określenie wydolności narządu głosu to problem trudny diagnostycznie. Celem pracy była ocena możliwości zastosowania krótkookresowej akustycznej analizy wydolnościowej w diagnozowaniu zawodowych zaburzeń głosu. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 98 osób z dysfonią zawodową (87 kobiet, 11 mężczyzn), wybranych na podstawie badania wideostroboskopowego. Grupę porównawczą stanowiło 100 osób z głosem prawidłowym (81 kobiet, 19 mężczyzn). Porównano wyniki krótkoterminowej analizy akustycznej wykonanej za pomocą programu DiagnoScope z uwzględnieniem parametrów klasycznych (grupy Jittera, Shimmera i oceny stopnia szumów NHR) oraz nowych parametrów wydolnościowych wyznaczanych w krótkim odcinku czasowym w trakcie maksymalnie przedłużonej fonacji głoski „a”. Wyniki: Wartości wszystkich badanych parametrów klasycznych były istotnie wyższe w grupie badanej z głosem patologicznym niż w grupie porównawczej z głosem prawidłowym (p = 0,00). Parametr aerodynamiczny – maksymalny czas fonacji – był krótszy o ponad 5 s w grupie badanej niż porównawczej. Większość akustycznych parametrów wydolnościowych była także istotnie gorsza w grupie osób z dysfonią zawodową niż w porównawczej (p = 0,00). Ponadto korelacje parametrów wydolnościowych z większością akustycznych parametrów klasycznych w grupie badanej wskazują, że dla głosów z patologią zawodową zmniejszona wydolność aparatu głosowego znajduje odzwierciedlenie w strukturze akustycznej głosu. Wnioski: Parametry wydolnościowe wyznaczane podczas krótkoterminowej analizy akustycznej mogą być obiektywnym wskaźnikiem obniżonej efektywności funkcji fonacyjnej krtani, przydatnym w diagnozowaniu patologii narządu głosu o podłożu zawodowym.; Background: An objective determination of the range of vocal efficiency is rather difficult. The aim of the study was to assess the possibility of application of short-term acoustic efficiency analysis in diagnosing occupational voice disorders. Material and Methods: The study covered 98 people (87 women and 11 men) diagnosed with occupational dysphonia through videostroboscopic examination. The control group comprised 100 people (81 women and 19 men) with normal voices. The short-term acoustic analysis was carried out by means of DiagnoScope software, including classical parameters (Jitter group, Shimmer group and the assessment of noise degree NHR), as well as new short-term efficiency parameters determined in a short time period during sustained phonation of the vowel “a.” The results were then compared. Results: The values of all the examined classical parameters were considerably higher in the study group of pathological voices than in the control group of normal voices (p = 0.00). The aerodynamic parameter, maximum phonation time, was significantly shorter by over 0.5 s in the study group than in the control group. The majority of the acoustic efficiency parameters were also considerably worse in the study group of subjects with occupational dysphonia than in the control group (p = 0.00). Moreover, the correlation between the efficiency parameters and most of the classical acoustic parameters in the study group implies that for the voices with occupational pathology the decreased efficiency of the vocal apparatus is reflected in the acoustic voice structure. Conclusions: Efficiency parameters determined during short-term acoustic analysis can be an objective indicator of the decreased phonatory function of the larynx, useful in diagnosing occupational vocal pathology.
Affiliation:
Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland; DiagNova Technologies, Wrocław, Poland; University of Lodz, Łódź, Poland
Citation:
Medycyna Pracy 2015;66(2):225–234
Journal:
Medycyna Pracy
Issue Date:
2015
URI:
http://hdl.handle.net/10146/558694
DOI:
10.13075/mp.5893.00155
Additional Links:
http://www.journalssystem.com/medpr/Zastosowanie-krotkookresowej-analizy-wydolnosciowej-w-diagnozowaniu-zaburzen-glosu-o-podlozu-zawodowym,2392,0,2.html
Type:
Article
Language:
pl
ISSN:
0465-5893
Sponsors:
IMP 18.12 pt. „Ocena przydatności wideostrobokimografii w diagnozowaniu zaburzeń głosu o podłożu zawodowym”.
Appears in Collections:
Articles

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorNiebudek-Bogusz, Ewaen
dc.contributor.authorJust, Marcinen
dc.contributor.authorTyc, Michałen
dc.contributor.authorWiktorowicz, Justynaen
dc.contributor.authorMorawska, Joannaen
dc.contributor.authorŚliwińska-Kowalska, Mariolaen
dc.date.accessioned2015-06-30T12:31:51Zen
dc.date.available2015-06-30T12:31:51Zen
dc.date.issued2015en
dc.identifier.citationMedycyna Pracy 2015;66(2):225–234en
dc.identifier.issn0465-5893en
dc.identifier.doi10.13075/mp.5893.00155en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10146/558694en
dc.description.abstractWstęp: Obiektywne określenie wydolności narządu głosu to problem trudny diagnostycznie. Celem pracy była ocena możliwości zastosowania krótkookresowej akustycznej analizy wydolnościowej w diagnozowaniu zawodowych zaburzeń głosu. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 98 osób z dysfonią zawodową (87 kobiet, 11 mężczyzn), wybranych na podstawie badania wideostroboskopowego. Grupę porównawczą stanowiło 100 osób z głosem prawidłowym (81 kobiet, 19 mężczyzn). Porównano wyniki krótkoterminowej analizy akustycznej wykonanej za pomocą programu DiagnoScope z uwzględnieniem parametrów klasycznych (grupy Jittera, Shimmera i oceny stopnia szumów NHR) oraz nowych parametrów wydolnościowych wyznaczanych w krótkim odcinku czasowym w trakcie maksymalnie przedłużonej fonacji głoski „a”. Wyniki: Wartości wszystkich badanych parametrów klasycznych były istotnie wyższe w grupie badanej z głosem patologicznym niż w grupie porównawczej z głosem prawidłowym (p = 0,00). Parametr aerodynamiczny – maksymalny czas fonacji – był krótszy o ponad 5 s w grupie badanej niż porównawczej. Większość akustycznych parametrów wydolnościowych była także istotnie gorsza w grupie osób z dysfonią zawodową niż w porównawczej (p = 0,00). Ponadto korelacje parametrów wydolnościowych z większością akustycznych parametrów klasycznych w grupie badanej wskazują, że dla głosów z patologią zawodową zmniejszona wydolność aparatu głosowego znajduje odzwierciedlenie w strukturze akustycznej głosu. Wnioski: Parametry wydolnościowe wyznaczane podczas krótkoterminowej analizy akustycznej mogą być obiektywnym wskaźnikiem obniżonej efektywności funkcji fonacyjnej krtani, przydatnym w diagnozowaniu patologii narządu głosu o podłożu zawodowym.en
dc.description.abstractBackground: An objective determination of the range of vocal efficiency is rather difficult. The aim of the study was to assess the possibility of application of short-term acoustic efficiency analysis in diagnosing occupational voice disorders. Material and Methods: The study covered 98 people (87 women and 11 men) diagnosed with occupational dysphonia through videostroboscopic examination. The control group comprised 100 people (81 women and 19 men) with normal voices. The short-term acoustic analysis was carried out by means of DiagnoScope software, including classical parameters (Jitter group, Shimmer group and the assessment of noise degree NHR), as well as new short-term efficiency parameters determined in a short time period during sustained phonation of the vowel “a.” The results were then compared. Results: The values of all the examined classical parameters were considerably higher in the study group of pathological voices than in the control group of normal voices (p = 0.00). The aerodynamic parameter, maximum phonation time, was significantly shorter by over 0.5 s in the study group than in the control group. The majority of the acoustic efficiency parameters were also considerably worse in the study group of subjects with occupational dysphonia than in the control group (p = 0.00). Moreover, the correlation between the efficiency parameters and most of the classical acoustic parameters in the study group implies that for the voices with occupational pathology the decreased efficiency of the vocal apparatus is reflected in the acoustic voice structure. Conclusions: Efficiency parameters determined during short-term acoustic analysis can be an objective indicator of the decreased phonatory function of the larynx, useful in diagnosing occupational vocal pathology.en
dc.description.sponsorshipIMP 18.12 pt. „Ocena przydatności wideostrobokimografii w diagnozowaniu zaburzeń głosu o podłożu zawodowym”.en
dc.language.isoplen
dc.relation.urlhttp://www.journalssystem.com/medpr/Zastosowanie-krotkookresowej-analizy-wydolnosciowej-w-diagnozowaniu-zaburzen-glosu-o-podlozu-zawodowym,2392,0,2.htmlen
dc.rightsArchived with thanks to Medycyna Pracyen
dc.subjectvoice disordersen
dc.subjectoccupational dysphoniaen
dc.subjectvocal fatigueen
dc.subjectvocal efficiencyen
dc.subjectacoustic parametersen
dc.titleThe application of short-term efficiency analysis in diagnosing occupational voice disorders.pl
dc.title.alternativeZASTOSOWANIE KRÓTKOOKRESOWEJ ANALIZY WYDOLNOŚCIOWEJ W DIAGNOZOWANIU ZABURZEŃ GŁOSU O PODŁOŻU ZAWODOWYMen
dc.typeArticleen
dc.contributor.departmentNofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland; DiagNova Technologies, Wrocław, Poland; University of Lodz, Łódź, Polanden
dc.identifier.journalMedycyna Pracyen
This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons
All Items in ECNIS-NIOM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.