Auditory temporal processing tests – Normative data for Polish-speaking adults

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10146/558675
Title:
Auditory temporal processing tests – Normative data for Polish-speaking adults
Authors:
Majak, Joanna; Zamysłowska-Szmytke, Ewa; Rajkowska, Elżbieta; Śliwińska-Kowalska, Mariola
Abstract:
Background: Several subjects exposed to neurotoxins in the workplace need to be assessed for central auditory deficit. Although central auditory processing tests are widely used in other countries, they have not been standardized for the Polish population. The aim of the study has been to evaluate the range of reference values for 3 temporal processing tests: the duration pattern test (DPT), the frequency pattern test (FPT) and the gaps in noise test (GIN). Material and Methods: The study included 76 normal hearing individuals (38 women, 38 men) at the age of 18 to 54 years old (mean ± standard deviation: 39.4±9.1). All study participants had no history of any chronic disease and underwent a standard ENT examination. Results: The reference range for the DPT was established at 55.3% or more of correct answers, while for the FPT it stood at 56.7% or more of correct answers. The mean threshold for both ears in the GIN test was defined as 6 ms. In this study there were no significant associations between the DPT, FPT and GIN results and age or gender. Symmetry between the ears in the case of the DPT, FPT and GIN was found. Conclusions: Reference ranges obtained in this study for the DPT and FPT in the Polish population are lower than reference ranges previously published for other nations while the GIN test results correspond to those published in the related literature. Further investigations are needed to explain the discrepancies between normative values in Poland and other countries and adapt tests for occupational medicine purposes. Med Pr 2015;66(2):145–152; Wstęp: Wiele osób pracujących w narażeniu na substancje neurotoksyczne wymaga badań w kierunku ośrodkowych zaburzeń słyszenia. Mimo że używane w tym celu testy ośrodkowego przetwarzania słuchowego są szeroko stosowane w innych krajach, nie zostały dotąd wystandaryzowane dla populacji polskiej. Celem pracy było określenie zakresu wartości referencyjnych dla 3 testów przetwarzania czasowego: testu wzorcu długości (duration pattern test – DPT), testu wzorcu częstotliwości (frequency pattern test – FPT) i testu wykrywania przerw w szumie (gaps in nosie – GIN). Materiał i metody: Badaniami objęto 76 osób z prawidłowym słuchem (38 kobiet, 38 mężczyzn) w wieku 18–54 lata (średnia ± odchylenie standardowe: 39,4±9,1). Żaden z uczestników badania nie cierpiał w przeszłości na chorobę przewlekłą, a wynik badania otolaryngologicznego u każdego z uczestników był w normie. Wyniki: Obliczono, że przedział wartości prawidłowych dla DPT wynosi 55,3–100%, a dla FPT – 56,7–100% poprawnych odpowiedzi. Przybliżony średni próg detekcji dla obu uszu w teście GIN został ustalony na poziomie 6 ms. Nie stwierdzono istotnych zależności między wynikami DPT, FPT i GIN a wiekiem lub płcią. Stwierdzono symetrię DPT, FPT i GIN dla obu uszu. Wnioski: Przedziały wartości referencyjnych dla DPT i FPT w populacji polskiej są niższe niż wcześniej publikowane zakresy referencyjne dla innych narodów, natomiast wyniki GIN są zgodne z publikowanymi danymi literaturowymi. Konieczne są dalsze badania w celu wyjaśnienia rozbieżności między wartościami normatywnymi w Polsce a w innych krajach oraz dostosowanie testów do potrzeb medycyny pracy.
Affiliation:
Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland
Citation:
Medycyna Pracy 2015;66(2):145–152
Journal:
Medycyna Pracy
Issue Date:
2015
URI:
http://hdl.handle.net/10146/558675
DOI:
10.13075/mp.5893.00041
Additional Links:
http://www.journalssystem.com/medpr/Testy-sluchowego-przetwarzania-czasowego-wartosci-normatywne-u-doroslych-poslugujacych-sie-jezykiem-polskim,2354,0,2.html
Type:
Article
Language:
en_US
ISSN:
0465-5893
Sponsors:
grant no. IMP/18.10/2013
Appears in Collections:
Articles

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMajak, Joannaen
dc.contributor.authorZamysłowska-Szmytke, Ewaen
dc.contributor.authorRajkowska, Elżbietaen
dc.contributor.authorŚliwińska-Kowalska, Mariolaen
dc.date.accessioned2015-06-30T12:18:51Zen
dc.date.available2015-06-30T12:18:51Zen
dc.date.issued2015en
dc.identifier.citationMedycyna Pracy 2015;66(2):145–152en
dc.identifier.issn0465-5893en
dc.identifier.doi10.13075/mp.5893.00041en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10146/558675en
dc.description.abstractBackground: Several subjects exposed to neurotoxins in the workplace need to be assessed for central auditory deficit. Although central auditory processing tests are widely used in other countries, they have not been standardized for the Polish population. The aim of the study has been to evaluate the range of reference values for 3 temporal processing tests: the duration pattern test (DPT), the frequency pattern test (FPT) and the gaps in noise test (GIN). Material and Methods: The study included 76 normal hearing individuals (38 women, 38 men) at the age of 18 to 54 years old (mean ± standard deviation: 39.4±9.1). All study participants had no history of any chronic disease and underwent a standard ENT examination. Results: The reference range for the DPT was established at 55.3% or more of correct answers, while for the FPT it stood at 56.7% or more of correct answers. The mean threshold for both ears in the GIN test was defined as 6 ms. In this study there were no significant associations between the DPT, FPT and GIN results and age or gender. Symmetry between the ears in the case of the DPT, FPT and GIN was found. Conclusions: Reference ranges obtained in this study for the DPT and FPT in the Polish population are lower than reference ranges previously published for other nations while the GIN test results correspond to those published in the related literature. Further investigations are needed to explain the discrepancies between normative values in Poland and other countries and adapt tests for occupational medicine purposes. Med Pr 2015;66(2):145–152en
dc.description.abstractWstęp: Wiele osób pracujących w narażeniu na substancje neurotoksyczne wymaga badań w kierunku ośrodkowych zaburzeń słyszenia. Mimo że używane w tym celu testy ośrodkowego przetwarzania słuchowego są szeroko stosowane w innych krajach, nie zostały dotąd wystandaryzowane dla populacji polskiej. Celem pracy było określenie zakresu wartości referencyjnych dla 3 testów przetwarzania czasowego: testu wzorcu długości (duration pattern test – DPT), testu wzorcu częstotliwości (frequency pattern test – FPT) i testu wykrywania przerw w szumie (gaps in nosie – GIN). Materiał i metody: Badaniami objęto 76 osób z prawidłowym słuchem (38 kobiet, 38 mężczyzn) w wieku 18–54 lata (średnia ± odchylenie standardowe: 39,4±9,1). Żaden z uczestników badania nie cierpiał w przeszłości na chorobę przewlekłą, a wynik badania otolaryngologicznego u każdego z uczestników był w normie. Wyniki: Obliczono, że przedział wartości prawidłowych dla DPT wynosi 55,3–100%, a dla FPT – 56,7–100% poprawnych odpowiedzi. Przybliżony średni próg detekcji dla obu uszu w teście GIN został ustalony na poziomie 6 ms. Nie stwierdzono istotnych zależności między wynikami DPT, FPT i GIN a wiekiem lub płcią. Stwierdzono symetrię DPT, FPT i GIN dla obu uszu. Wnioski: Przedziały wartości referencyjnych dla DPT i FPT w populacji polskiej są niższe niż wcześniej publikowane zakresy referencyjne dla innych narodów, natomiast wyniki GIN są zgodne z publikowanymi danymi literaturowymi. Konieczne są dalsze badania w celu wyjaśnienia rozbieżności między wartościami normatywnymi w Polsce a w innych krajach oraz dostosowanie testów do potrzeb medycyny pracy.en
dc.description.sponsorshipgrant no. IMP/18.10/2013en
dc.language.isoen_USen
dc.relation.urlhttp://www.journalssystem.com/medpr/Testy-sluchowego-przetwarzania-czasowego-wartosci-normatywne-u-doroslych-poslugujacych-sie-jezykiem-polskim,2354,0,2.htmlen
dc.rightsArchived with thanks to Medycyna Pracyen
dc.subjectauditory temporal processingen
dc.subjectDPTen
dc.subjectFPTen
dc.subjectGINen
dc.subjectnormative valuesen
dc.titleAuditory temporal processing tests – Normative data for Polish-speaking adultsen_US
dc.typeArticleen
dc.contributor.departmentNofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Polanden
dc.identifier.journalMedycyna Pracyen
This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons
All Items in ECNIS-NIOM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.