Assessment of occupational exposure to radio frequency electromagnetic fields

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10146/558653
Title:
Assessment of occupational exposure to radio frequency electromagnetic fields
Authors:
Aniołczyk, Halina; Mariańska, Magda; Mamrot, Paweł
Abstract:
Wstęp: Dyrektywa 2013/35/UE nałożyła obowiązek implementacji przepisów UE do prawa krajowego. Celem pracy jest ocena aktualnego stanu zagrożeń wynikających ze stosowania urządzeń wytwarzających PEM RF w zakresie od 100 kHz do 300 GHz oraz wskazanie urządzeń i miejsc pracy o najwyższym ryzyku narażenia zdrowia pracowników. Materiał i metody: Materiał stanowiły dane pochodzące z badań i pomiarów PEM RF realizowanych w Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Szczegółowej analizie poddano wyniki pomiarów natężenia pola elektrycznego (E) dla ponad 450 wybranych urządzeń, reprezentatywnych dla działów gospodarki, w których najczęściej są stosowane. Analizowano również zasięg występowania stref ochronnych i krotność przekroczenia najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN). Pomiary i badania PEM w środowisku pracy były zgodne z Polską Normą, a kryterium oceny ekspozycji stanowiły polskie przepisy o NDN. Wyniki: Najwyższe zmierzone wartości natężenia pola (E) na stanowiskach pracownika stwierdzono dla aparatów elektrochirurgicznych do 400 V/m, diatermii krótkofalowych (KF) do 220 V/m, zgrzewarek dielektrycznych do 240 V/m i wnętrza radiowych systemów antenowych UKF do 180 V/m. Największy zasięg stref ochronnych stwierdzono dla prototypowych urządzeń stosowanych w nauce, diatermii KF i zgrzewarek dielektrycznych. Najwyższą krotność przekroczenia NDN stwierdzono przy: zgrzewarkach dielektrycznych do 12, diatermiach KF do 11, diatermiach MF do 8. Wnioski: Potwierdzono wysokie wartości natężenia PEM RF w środowisku pracy dla takich grup zawodowych jak fizjoterapeuci, operatorzy zgrzewarek dielektrycznych i pracownicy technicznych grup masztowych w obiektach radiokomunikacji (w tym stacji radiowych i telewizyjnych).; Background: European Union Directive 2013/35/UE provides for the implementation of EU regulations into national legislation. Our aim is to assess actual health hazards from radiofrequency electromagnetic field (RF EMF) (range: 100 kHz – 300 GHz) and indicate workplaces with the highest risk to employee health. Material and Methods: Data from measurements of RF EMF performed by the Laboratory of Electromagnetic Hazards in Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź, Poland) were analyzed. The analysis covered the results of electric field intensity (E) for over 450 selected items. The ranges of protection zones and the extent to which maximum admissible intensity (MAI) values were also analyzed. The determinations and measurements of EMF in the work environment met the requirements of Polish Standard, while Polish regulations on the MAI values were used as the criterion for the assessment of the exposure. Results: The highest values of E field intensity at workplaces were measured for: electrosurgery, to 400 V/m, and short-wave diathermy units, to 220 V/m, dielectric welders to 240 V/m, within the FM radio antenna systems, to 180 V/m. The widest protection zones were noted for prototype research instruments, short-wave diathermy units, and dielectric welders. The most excessive (up to 12-fold MAI) values were recorded for dielectric welders, short-wave diathermy units (up to 11-fold) and microwave diathermy units (up to 8-fold). Conclusions: Our results have confirmed the high RF EMF values for physiotherapists, operators of dielectric welders, and mast maintenance workers in radio communication facilities (especially radio and TV broadcasting stations).
Affiliation:
Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland
Citation:
Medycyna Pracy 2015;66(2):199–212
Journal:
Medycyna Pracy
Issue Date:
2015
URI:
http://hdl.handle.net/10146/558653
DOI:
10.13075/mp.5893.00196
Additional Links:
http://www.journalssystem.com/medpr/OCENA-EKSPOZYCJI-ZAWODOWEJ-NA-POLA-ELEKTROMAGNETYCZNE-CZESTOTLIWOSCI-RADIOWYCH,58331,0,2.html
Type:
Article
Language:
pl
ISSN:
0465-5893
Appears in Collections:
Articles

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorAniołczyk, Halinaen
dc.contributor.authorMariańska, Magdaen
dc.contributor.authorMamrot, Pawełen
dc.date.accessioned2015-06-30T12:25:44Zen
dc.date.available2015-06-30T12:25:44Zen
dc.date.issued2015en
dc.identifier.citationMedycyna Pracy 2015;66(2):199–212en
dc.identifier.issn0465-5893en
dc.identifier.doi10.13075/mp.5893.00196en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10146/558653en
dc.description.abstractWstęp: Dyrektywa 2013/35/UE nałożyła obowiązek implementacji przepisów UE do prawa krajowego. Celem pracy jest ocena aktualnego stanu zagrożeń wynikających ze stosowania urządzeń wytwarzających PEM RF w zakresie od 100 kHz do 300 GHz oraz wskazanie urządzeń i miejsc pracy o najwyższym ryzyku narażenia zdrowia pracowników. Materiał i metody: Materiał stanowiły dane pochodzące z badań i pomiarów PEM RF realizowanych w Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Szczegółowej analizie poddano wyniki pomiarów natężenia pola elektrycznego (E) dla ponad 450 wybranych urządzeń, reprezentatywnych dla działów gospodarki, w których najczęściej są stosowane. Analizowano również zasięg występowania stref ochronnych i krotność przekroczenia najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN). Pomiary i badania PEM w środowisku pracy były zgodne z Polską Normą, a kryterium oceny ekspozycji stanowiły polskie przepisy o NDN. Wyniki: Najwyższe zmierzone wartości natężenia pola (E) na stanowiskach pracownika stwierdzono dla aparatów elektrochirurgicznych do 400 V/m, diatermii krótkofalowych (KF) do 220 V/m, zgrzewarek dielektrycznych do 240 V/m i wnętrza radiowych systemów antenowych UKF do 180 V/m. Największy zasięg stref ochronnych stwierdzono dla prototypowych urządzeń stosowanych w nauce, diatermii KF i zgrzewarek dielektrycznych. Najwyższą krotność przekroczenia NDN stwierdzono przy: zgrzewarkach dielektrycznych do 12, diatermiach KF do 11, diatermiach MF do 8. Wnioski: Potwierdzono wysokie wartości natężenia PEM RF w środowisku pracy dla takich grup zawodowych jak fizjoterapeuci, operatorzy zgrzewarek dielektrycznych i pracownicy technicznych grup masztowych w obiektach radiokomunikacji (w tym stacji radiowych i telewizyjnych).en
dc.description.abstractBackground: European Union Directive 2013/35/UE provides for the implementation of EU regulations into national legislation. Our aim is to assess actual health hazards from radiofrequency electromagnetic field (RF EMF) (range: 100 kHz – 300 GHz) and indicate workplaces with the highest risk to employee health. Material and Methods: Data from measurements of RF EMF performed by the Laboratory of Electromagnetic Hazards in Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź, Poland) were analyzed. The analysis covered the results of electric field intensity (E) for over 450 selected items. The ranges of protection zones and the extent to which maximum admissible intensity (MAI) values were also analyzed. The determinations and measurements of EMF in the work environment met the requirements of Polish Standard, while Polish regulations on the MAI values were used as the criterion for the assessment of the exposure. Results: The highest values of E field intensity at workplaces were measured for: electrosurgery, to 400 V/m, and short-wave diathermy units, to 220 V/m, dielectric welders to 240 V/m, within the FM radio antenna systems, to 180 V/m. The widest protection zones were noted for prototype research instruments, short-wave diathermy units, and dielectric welders. The most excessive (up to 12-fold MAI) values were recorded for dielectric welders, short-wave diathermy units (up to 11-fold) and microwave diathermy units (up to 8-fold). Conclusions: Our results have confirmed the high RF EMF values for physiotherapists, operators of dielectric welders, and mast maintenance workers in radio communication facilities (especially radio and TV broadcasting stations).en
dc.language.isoplen
dc.relation.urlhttp://www.journalssystem.com/medpr/OCENA-EKSPOZYCJI-ZAWODOWEJ-NA-POLA-ELEKTROMAGNETYCZNE-CZESTOTLIWOSCI-RADIOWYCH,58331,0,2.htmlen
dc.rightsArchived with thanks to Medycyna Pracyen
dc.subjectoccupational exposureen
dc.subjectEMF intensityen
dc.subjectEMF sourceen
dc.subjectprotection zoneen
dc.subjectmaximum admissible intensityen
dc.subjectradiofrequency electromagnetic fieldsen
dc.titleAssessment of occupational exposure to radio frequency electromagnetic fieldspl
dc.typeArticleen
dc.contributor.departmentNofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Polanden
dc.identifier.journalMedycyna Pracyen
This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons
All Items in ECNIS-NIOM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.