Welcome to our open access repository of ECNIS-NIOM research! 

The database has been developed to store, index, preserve and redistribute in digital format work of ECNIS-NIOM researchers and makes it freely available on the Web.

There are two principal ways of finding content within this repository:

 • Searching (the Simple Search Box and Advanced Search appear at the top right hand corner on each page)
 • Browsing (the various browse options are listed on the top left of the left-hand navigation bar)

Please use the Quick Guides on the right hand menu for further information. If you have any questions regarding this repository then please use the Feedback form to contact the database administrator.

 

 Top 5 viewed publications

The challenge resulting from positive and negative effects of sunlight: how much solar UV exposure is appropriate to balance between risks of vitamin D deficiency and skin cancer? (Reichrath, Jörg)

Toxic and metabolic effect of sodium butyrate on SAS tongue cancer cells: role of cell cycle deregulation and redox changes. (Jeng, Jiiang-Huei et al)

Concentrations of resveratrol and derivatives in foods and estimation of dietary intake in a Spanish population: European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Spain cohort. (Zamora-Ros, Raul et al)

DNA adducts and cancer risk in prospective studies: a pooled analysis and a meta-analysis. (Veglia, Fabrizio et al)

Guidelines to evaluate human observational studies for quantitative risk assessment. (Vlaanderen, Jelle et al)

 

  

 • Allergen-specific IgE to recombinant latex allergens in occupational allergy diagnostics.

  Nowakowska-Świrta, Ewa; Wiszniewska, Marta; Walusiak-Skorupa, Jolanta; Nofer Institute of Occupational Medicine (2019-09-01)
  Objectives Specific challenge tests (SICs) are considered reference tests for allergic occupational diseases diagnosis. However, in numerous cases, SICs cannot be carried out in the diagnosis of allergy to latex due to the risk of generalized reactions. The aim of the study was to evaluate the usefulness of sIgE determination to recombinant latex allergens in diagnostics of occupational respiratory allergy. Materials and Methods The study group comprised 44 healthcare workers (HCW) suspected of suffering from occupational respiratory allergy to latex (they underwent a physical examination, skin‐prick tests (SPTs) to common and latex allergens, spirometry and SIC) and 17 controls not occupationally exposed to latex, with a positive sIgE against latex. Each serum was tested for allergen‐specific IgE to aeroallergens, latex, eight recombinant latex allergens and CCD‐markers. Results Specific IgE against Hev b5, 6.01, and 6.02 were significantly more frequently detected in HCWs and their mean serum levels were higher compared with the control group. In 26 HCWs with occupational asthma (OA), sensitization to Hev b5, Hev b6.01, Hev b6.02 was significantly more frequent than in 18 HCWs with work‐exacerbated asthma (WEA); they had positive results SPT to latex significantly more frequently in comparison with subjects with WEA. Conclusions Test for recombinant latex allergens is much more accurate in recognition of latex allergy than test for latex extract, which seems to produce false‐positive results in patients with pollen allergy. The measurements of sIgE against recombinant latex allergens Hev b 6.01, 6.02, 5, and 8 are useful in differentiating OA from WEA.
 • Validation of the Polish version of the <i>Dizziness Handicap Inventory</i>.

  Szostek-Rogula, Sylwia; Zamysłowska-Szmytke, Ewa; Nofer Institute of Occupational Medicine (2019-09-18)
  Background: The Dizziness Handicap Inventory (DHI) was established to assess the impact of dizziness and balance problems on the quality of life. The aim of the study was to validate the Polish version of DHI for patients with vestibular disorders. Material and Methods: Two hundred and thirty patients diagnosed with vestibular impairment and/or positional vertigo were included in the study. The mean age of the study group was 56.2 years (SD = 13.6). The factor structure (the principal component analysis − PCA), internal consistency (Cronbach’s α), and discrimination ability (the receiver operating characteristic [ROC] curve) were examined. Results: A satisfactory internal consistency was found (Cronbach’s α coefficient = 0.92), while no floor or ceiling effect was revealed. The Dizziness Handicap Inventory demonstrated a good ability to discriminate between patients with and without the handicap (sensitivity and specificity about 80%, the cutoff point = 56). In PCA a 3-factor solution was obtained, with the factors related to restrictions in daily life, positional symptoms and visual-vestibular symptoms, which was not in agreement with the subscales provided in the original version. Conclusions: The Polish version of DHI demonstrates satisfactory measurement properties and can be used to assess the impact of dizziness on handicap and the quality of life. The functional, emotional, and physical subscales were not confirmed. In particular, the functional subscale revealed no satisfactory internal consistency which provides an indication for further studies.
 • [Workplace health promotion as a tool for reducing the consequences of ageing of the working population].

  Goszczyńska, Eliza; Nofer Institute of Occupational Medicine (2019-09-18)
  Prognozowana na najbliższe lata intensyfikacja procesu starzenia się polskiego społeczeństwa spowoduje poważne konsekwencje gospodarczo-społeczne. W skali makro będą obserwowane mniejsze wpływy do budżetu państwa (w związku ze zmniejszaniem liczebności siły roboczej) i wyższe wydatki publiczne (na emerytury, opiekę medyczną, opiekę długoterminową). Następstwa w skali mezo, tj. dotyczące zakładów pracy, polegają na kurczeniu i starzeniu się zasobów pracy, co spowoduje poważne trudności w rekrutacji. Prawdopodobny jest też spadek produktywności starzejącej się załogi powiązany z absencją chorobową i prezentyzmem. Państwo może sprostać tym wyzwaniom, wspierając jak najdłuższą, utrzymywaną na wysokim poziomie aktywność społeczną i zawodową społeczeństwa. Narzędziem takiej polityki uczyniono m.in. promocję zdrowia w miejscu pracy (PZwMP). W literaturze – choć w wielu pozycjach wskazuje się różnorodne zalety tej promocji – brakuje kompleksowego opracowania podsumowującego jej osiągnięcia w kontekście starzenia się ludności. Dlatego celem artykułu jest przedstawienie dowodów naukowych przemawiających za skutecznością promocji zdrowia w miejscu pracy w przeciwdziałaniu lub łagodzeniu skutków tego procesu demograficznego (kurczenia się zasobów pracy oraz spadku produktywności starzejącego się personelu powiązanego z zachowaniami absencyjnymi). Przeprowadzono narracyjny przegląd literatury (polsko- i angielskojęzycznej, zidentyfikowanej w bazach EBSCO, PubMed, za pomocą wyszukiwarki Google oraz metodą „śnieżnej kuli”). Potencjał PZwMP w omawianym zakresie polega na jej skuteczności we wzmacnianiu zdrowia i przeciwdziałaniu problemom zdrowotnym personelu. Dobra kondycja zdrowotna, poprzez wzmacnianie zdolności do pracy oraz podtrzymywanie aktywności zawodowej, ogranicza kurczenie się zasobów pracy. Zmniejsza skalę absencji i prezentyzmu. Szeroko rozumiane problemy zdrowotne mają z kolei działanie odwrotne. Chociaż analizy skuteczności PZwMP we wzmacnianiu zdolności do pracy, wydłużaniu aktywności zawodowej, redukcji absencji, prezentyzmu czy spowodowanych nimi strat produktywności należą do słabo rozwiniętych obszarów badawczych, to zgromadzone systematyczne przeglądy literatury wskazują na jej potencjał w tym zakresie. Med. Pr. 2019;70(5):617–631
 • Health effects of Radiofrequency Electromagnetic Fields (RF EMF).

  Bortkiewicz, Alicja; Nofer Institute of Occupational Medicine (2019-09-01)
 • Wełna mineralna. Zagrożenia dla użytkowników, stan prawny i zasady bezpiecznego postępowania.

  Kupczewska-Dobecka, Małgorzata; Czerczak, Sławomir; Konieczko, Katarzyna; Nofer Institute of Occupational Medicine (Nofer Institute of Occupational Medicine, 2019)

View more