Welcome to our open access repository of ECNIS-NIOM research! 

The database has been developed to store, index, preserve and redistribute in digital format work of ECNIS-NIOM researchers and makes it freely available on the Web.

There are two principal ways of finding content within this repository:

 • Searching (the Simple Search Box and Advanced Search appear at the top right hand corner on each page)
 • Browsing (the various browse options are listed on the top left of the left-hand navigation bar)

Please use the Quick Guides on the right hand menu for further information. If you have any questions regarding this repository then please use the Feedback form to contact the database administrator.

 

 Top 5 viewed publications

The challenge resulting from positive and negative effects of sunlight: how much solar UV exposure is appropriate to balance between risks of vitamin D deficiency and skin cancer? (Reichrath, Jörg)

Toxic and metabolic effect of sodium butyrate on SAS tongue cancer cells: role of cell cycle deregulation and redox changes. (Jeng, Jiiang-Huei et al)

Concentrations of resveratrol and derivatives in foods and estimation of dietary intake in a Spanish population: European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Spain cohort. (Zamora-Ros, Raul et al)

DNA adducts and cancer risk in prospective studies: a pooled analysis and a meta-analysis. (Veglia, Fabrizio et al)

Guidelines to evaluate human observational studies for quantitative risk assessment. (Vlaanderen, Jelle et al)

 

  

 • [Workplace health promotion as a tool for reducing the consequences of ageing of the working population].

  Goszczyńska, Eliza; Nofer Institute of Occupational Medicine (2019-09-18)
  Prognozowana na najbliższe lata intensyfikacja procesu starzenia się polskiego społeczeństwa spowoduje poważne konsekwencje gospodarczo-społeczne. W skali makro będą obserwowane mniejsze wpływy do budżetu państwa (w związku ze zmniejszaniem liczebności siły roboczej) i wyższe wydatki publiczne (na emerytury, opiekę medyczną, opiekę długoterminową). Następstwa w skali mezo, tj. dotyczące zakładów pracy, polegają na kurczeniu i starzeniu się zasobów pracy, co spowoduje poważne trudności w rekrutacji. Prawdopodobny jest też spadek produktywności starzejącej się załogi powiązany z absencją chorobową i prezentyzmem. Państwo może sprostać tym wyzwaniom, wspierając jak najdłuższą, utrzymywaną na wysokim poziomie aktywność społeczną i zawodową społeczeństwa. Narzędziem takiej polityki uczyniono m.in. promocję zdrowia w miejscu pracy (PZwMP). W literaturze – choć w wielu pozycjach wskazuje się różnorodne zalety tej promocji – brakuje kompleksowego opracowania podsumowującego jej osiągnięcia w kontekście starzenia się ludności. Dlatego celem artykułu jest przedstawienie dowodów naukowych przemawiających za skutecznością promocji zdrowia w miejscu pracy w przeciwdziałaniu lub łagodzeniu skutków tego procesu demograficznego (kurczenia się zasobów pracy oraz spadku produktywności starzejącego się personelu powiązanego z zachowaniami absencyjnymi). Przeprowadzono narracyjny przegląd literatury (polsko- i angielskojęzycznej, zidentyfikowanej w bazach EBSCO, PubMed, za pomocą wyszukiwarki Google oraz metodą „śnieżnej kuli”). Potencjał PZwMP w omawianym zakresie polega na jej skuteczności we wzmacnianiu zdrowia i przeciwdziałaniu problemom zdrowotnym personelu. Dobra kondycja zdrowotna, poprzez wzmacnianie zdolności do pracy oraz podtrzymywanie aktywności zawodowej, ogranicza kurczenie się zasobów pracy. Zmniejsza skalę absencji i prezentyzmu. Szeroko rozumiane problemy zdrowotne mają z kolei działanie odwrotne. Chociaż analizy skuteczności PZwMP we wzmacnianiu zdolności do pracy, wydłużaniu aktywności zawodowej, redukcji absencji, prezentyzmu czy spowodowanych nimi strat produktywności należą do słabo rozwiniętych obszarów badawczych, to zgromadzone systematyczne przeglądy literatury wskazują na jej potencjał w tym zakresie. Med. Pr. 2019;70(5):617–631
 • Health effects of Radiofrequency Electromagnetic Fields (RF EMF).

  Bortkiewicz, Alicja; Nofer Institute of Occupational Medicine (2019-09-01)
 • Wełna mineralna. Zagrożenia dla użytkowników, stan prawny i zasady bezpiecznego postępowania.

  Kupczewska-Dobecka, Małgorzata; Czerczak, Sławomir; Konieczko, Katarzyna; Nofer Institute of Occupational Medicine (Nofer Institute of Occupational Medicine, 2019)
 • ODDZIAŁYWANIE ELEKTROMAGNETYCZNYCH FAL MILIMETROWYCH NA ZDROWIE PRACOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH SIECI 5G I POPULACJI GENERALNEJ

  Rydzyński, Konrad; Bieńkowski, Paweł; Bortkiewicz, Alicja; Karpowicz, Jolanta; Kieliszek, Jarosław; Politański, Piotr; Staniec, Kamil; Zmyślony, Marek; Nofer Institute of Occupational Medicine (2019)
  Raport powstał na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Ekspertyza dotycząca potencjalnych efektów biologicznych działania elektromagnetycznych fal milimetrowych (EFM) emitowanych przez urządzenia systemu 5G na organizm człowieka” w zakresie celu operacyjnego nr 4, punkt 3.1h.
 • Cadmium and volumetric mammographic density: a cross-sectional study in Polish women

  Pepłońska, Beata; Janasik, Beata; McCormack, Valerie; Bukowska-Damska, Agnieszka; Kałużny, Paweł; Nofer Institute of Occupational Medicine (2019)

View more